Prone - Sporter

Rank Participant Region Prone
1 Rowe, Truman (122) APO, AE 96 - 4
2 Jackson, Jordon (116) APO, AE 79 - 0
3 Horton, Rachel (120) APO, AE 76 - 0
4 Wilson, Benjamin (117) APO, AE 75 - 0
4 Hairston, Natalia (113) APO, AE 75 - 0
6 Pantoja, Gabby (119) APO, AE 63 - 0