Standing - Precision

Rank Participant Region Standing
1 Brech, Madison (333080) APO, AE 95 - 3
2 Dizor, Mary (381219) APO, AE 94 - 2
3 San Pedro, Hannah (377318) APO, AE 91 - 1
3 Malcolm, Aiden (361720) APO, AE 91 - 1
5 Stackpole, Eamon (334377) APO, AE 90 - 3
6 Horton, Nyssa (355210) APO, AE 90 - 2
7 Palmer, Sophie (397493) APO, AE 89 - 2
8 Dougherty, Vivian (332263) APO, AE 88 - 2
9 Benavides, Marina (361719) APO, AE 87 - 2
10 Meyer, Spencer (390359) APO, AE 87 - 1
11 Dacumos, Rachana (114) APO, AE 86 - 2
11 Sais, Kaleena (333078) APO, AE 86 - 2
13 Mead, Mya (402740) APO, AE 86 - 0
13 Ahavit, Maurnice (402743) APO, AE 86 - 0
15 Martin, Marina (112) APO, AE 85 - 0
16 Truschinski, Noah (402742) APO, AE 84 - 3
17 Lemauk, Brian (387382) APO, AE 84 - 2
18 Snopkowski, Norman (101) APO, AE 84 - 1
19 Davis-Wilson, Talia (399653) APO, AE 84 - 0
19 Pezel, Reigen (377323) APO, AE 84 - 0
21 Claypool, Braxton (390194) APO, AE 83 - 1
22 Jarvis, Wyatt (115) APO, AE 82 - 2
23 Brech, Landon (377054) APO, AE 81 - 1
23 Hise, Mathew (397498) APO, AE 81 - 1
25 Brech, Ashlyn (398984) APO, AE 81 - 0
26 Smith , Alan (104) APO, AE 80 - 1
27 Le, Lana (402741) APO, AE 80 - 0
28 Pantoja, Daniella (107) APO, AE 79 - 0
29 Lassiter, Cydnee (397506) APO, AE 75 - 0
29 Sears, Ryan (103) APO, AE 75 - 0
31 Garcia, Ben (382348) APO, AE 74 - 0
32 Sais, Kanani (377053) APO, AE 62 - 0
33 Hayosh, John (110) APO, AE 61 - 0
34 Smith , Xander (105) APO, AE 59 - 0
35 Shaffer, Hayden (108) APO, AE 58 - 1
36 DeWinter, Liam (399141) APO, AE 56 - 0
37 Ramirez, Aiden (402462) APO, AE 55 - 0
38 Rooste, Kaspar (399660) APO, AE 54 - 0
39 Starc, Filip (399658) APO, AE 49 - 0
40 Torres, Jampol (361658) APO, AE 47 - 0
41 Suarez, Richard (399157) APO, AE 0 - 0