Prone - All

Rank Participant Region Prone
1 Benavides, Marina (361719) APO, AE 99 - 8
2 Stackpole, Eamon (334377) APO, AE 99 - 4
3 San Pedro, Hannah (377318) APO, AE 98 - 7
4 Dizor, Mary (381219) APO, AE 98 - 6
5 Mead, Mya (402740) APO, AE 97 - 5
6 Meyer, Spencer (390359) APO, AE 97 - 4
7 Davis-Wilson, Talia (399653) APO, AE 96 - 7
8 Horton, Nyssa (355210) APO, AE 96 - 5
8 Dougherty, Vivian (332263) APO, AE 96 - 5
10 Rowe, Truman (122) APO, AE 96 - 4
11 Malcolm, Aiden (361720) APO, AE 95 - 4
11 Pezel, Reigen (377323) APO, AE 95 - 4
13 Sais, Kaleena (333078) APO, AE 94 - 4
14 Brech, Madison (333080) APO, AE 94 - 3
14 Garcia, Ben (382348) APO, AE 94 - 3
16 Lemauk, Brian (387382) APO, AE 94 - 2
17 Smith , Alan (104) APO, AE 93 - 4
17 Hise, Mathew (397498) APO, AE 93 - 4
19 Palmer, Sophie (397493) APO, AE 93 - 3
19 Claypool, Braxton (390194) APO, AE 93 - 3
21 Shaffer, Hayden (108) APO, AE 92 - 3
21 Ahavit, Maurnice (402743) APO, AE 92 - 3
23 Lassiter, Cydnee (397506) APO, AE 92 - 2
24 Martin, Marina (112) APO, AE 91 - 4
25 Jarvis, Wyatt (115) APO, AE 91 - 2
25 Dacumos, Rachana (114) APO, AE 91 - 2
27 Snopkowski, Norman (101) APO, AE 90 - 3
27 Brech, Landon (377054) APO, AE 90 - 3
29 Sears, Ryan (103) APO, AE 89 - 2
30 Ramirez, Aiden (402462) APO, AE 88 - 2
31 Brech, Ashlyn (398984) APO, AE 87 - 2
32 Hayosh, John (110) APO, AE 86 - 2
33 Pantoja, Daniella (107) APO, AE 86 - 1
34 Truschinski, Noah (402742) APO, AE 85 - 1
35 DeWinter, Liam (399141) APO, AE 84 - 2
35 Smith , Xander (105) APO, AE 84 - 2
37 Sais, Kanani (377053) APO, AE 84 - 1
38 Le, Lana (402741) APO, AE 82 - 2
39 Torres, Jampol (361658) APO, AE 80 - 0
40 Jackson, Jordon (116) APO, AE 79 - 0
41 Horton, Rachel (120) APO, AE 76 - 0
41 Starc, Filip (399658) APO, AE 76 - 0
43 Hairston, Natalia (113) APO, AE 75 - 0
43 Wilson, Benjamin (117) APO, AE 75 - 0
45 Pantoja, Gabby (119) APO, AE 63 - 0
46 Rooste, Kaspar (399660) APO, AE 62 - 0
47 Suarez, Richard (399157) APO, AE 0 - 0