Kneeling - All

Rank Participant Region Kneeling
1 San Pedro, Hannah (377318) APO, AE 96 - 6
2 Hise, Mathew (397498) APO, AE 94 - 4
3 Ahavit, Maurnice (402743) APO, AE 93 - 5
4 Malcolm, Aiden (361720) APO, AE 93 - 4
5 Dizor, Mary (381219) APO, AE 93 - 3
6 Brech, Madison (333080) APO, AE 92 - 4
6 Sais, Kaleena (333078) APO, AE 92 - 4
8 Benavides, Marina (361719) APO, AE 92 - 2
8 Dougherty, Vivian (332263) APO, AE 92 - 2
10 Lemauk, Brian (387382) APO, AE 91 - 4
11 Stackpole, Eamon (334377) APO, AE 91 - 3
12 Dacumos, Rachana (114) APO, AE 91 - 1
12 Mead, Mya (402740) APO, AE 91 - 1
12 Pezel, Reigen (377323) APO, AE 91 - 1
12 Lassiter, Cydnee (397506) APO, AE 91 - 1
16 Sears, Ryan (103) APO, AE 90 - 4
16 Brech, Ashlyn (398984) APO, AE 90 - 4
18 Horton, Nyssa (355210) APO, AE 89 - 2
19 Garcia, Ben (382348) APO, AE 89 - 1
19 Meyer, Spencer (390359) APO, AE 89 - 1
21 Jarvis, Wyatt (115) APO, AE 88 - 2
22 Palmer, Sophie (397493) APO, AE 87 - 3
23 Claypool, Braxton (390194) APO, AE 87 - 2
23 Brech, Landon (377054) APO, AE 87 - 2
25 Le, Lana (402741) APO, AE 87 - 1
26 Davis-Wilson, Talia (399653) APO, AE 86 - 0
27 Rowe, Truman (122) APO, AE 85 - 2
28 Truschinski, Noah (402742) APO, AE 84 - 1
29 Martin, Marina (112) APO, AE 84 - 0
30 Starc, Filip (399658) APO, AE 82 - 0
31 Snopkowski, Norman (101) APO, AE 80 - 0
32 Pantoja, Daniella (107) APO, AE 79 - 0
32 Torres, Jampol (361658) APO, AE 79 - 0
34 Shaffer, Hayden (108) APO, AE 78 - 2
35 Smith , Alan (104) APO, AE 78 - 0
36 Sais, Kanani (377053) APO, AE 77 - 1
37 Hayosh, John (110) APO, AE 74 - 0
38 Rooste, Kaspar (399660) APO, AE 72 - 1
39 Ramirez, Aiden (402462) APO, AE 70 - 0
40 Horton, Rachel (120) APO, AE 69 - 0
41 Hairston, Natalia (113) APO, AE 64 - 0
42 DeWinter, Liam (399141) APO, AE 63 - 0
43 Jackson, Jordon (116) APO, AE 61 - 0
44 Smith , Xander (105) APO, AE 53 - 0
45 Pantoja, Gabby (119) APO, AE 47 - 0
46 Wilson, Benjamin (117) APO, AE 33 - 0
47 Suarez, Richard (399157) APO, AE 0 - 0