Individual - Sporter

Rank Participant Region Prone Standing Kneeling Individual
1 Slaughter, Maya (105) FPO, AP 196.6 164.2 172.5 533.3
2 McDonald, Sydney (109) APO, AP 187.2 161.7 176.9 525.8
3 FUGRAD, KRISTALEEN (374804) APO, AP 181.1 169.3 169.9 520.3
4 Blocker, Ashley (394959) Hagatna, GU 193.4 149.9 176.5 519.8
5 Walden, Lacey (101) FPO, AP 186.3 151.7 171.2 509.2
6 Campbell, Chelsea (101) FPO, AP 189.8 154.4 163.4 507.6
7 Hays, Jaylie (393371) Hagatna, GU 176.0 155.2 175.5 506.7
8 Griffin, Jessica (103) FPO, AP 196.1 152.1 157.7 505.9
9 Reddick, Lynhui (103) FPO, AP 175.4 170.5 157.5 503.4
10 Choe, Yoonju (102) FPO, AP 180.1 152.0 164.1 496.2
11 Styger, Genevieve (377539) Hagatna, GU 187.4 143.9 164.0 495.3
12 Conrad, Leilah (394958) Hagatna, GU 177.9 141.2 173.4 492.5
13 Law, Michael (393369) Hagatna, GU 178.9 140.4 172.7 492.0
14 Galus, Carmen (110) APO, AP 173.7 165.9 151.4 491.0
15 Griffin, Jasmine (104) FPO, AP 187.4 145.5 155.9 488.8
16 HALOG, MARK (329658) APO, AP 179.8 139.5 169.3 488.6
17 GUMMERUS, BRYSON (376151) APO, AP 184.5 146.6 149.8 480.9
18 Jimenez, Jade (104) FPO, AP 181.5 142.3 155.4 479.2
19 Lujan, Camille (394485) Hagatna, GU 185.5 133.8 158.1 477.4
20 Myers, Nathan (102) FPO, AP 174.5 124.7 174.8 474.0
21 Theberge, Victoria (108) FPO, AP 189.9 144.2 139.3 473.4
22 Carbonel, Elyza (103) FPO, AP 169.9 146.1 154.9 470.9
23 Lustig, Amonrada (101) FPO, AP 169.1 134.0 166.1 469.2
24 Lee, Andrei (104) FPO, AP 184.9 122.5 152.6 460.0
25 FLORES, RAELYN (395696) APO, AP 168.6 146.9 143.4 458.9
26 Noble, Mina (393419) Hagatna, GU 167.7 123.7 166.3 457.7
27 DENSON, DANIEL (396203) APO, AP 170.2 135.6 148.6 454.4
28 Mireles, Nathan (112) FPO, AP 191.9 129.6 122.3 443.8
29 Bagay, Gabe (111) APO, AP 186.2 114.1 131.7 432.0
30 Dumanon, Craig (105) FPO, AP 150.4 129.4 151.5 431.3
31 Narciso, Lana (107) APO, AP 148.6 136.0 138.5 423.1
32 Marrero, Avalin (102) APO, AP 160.9 106.6 140.0 407.5
33 Schaeffer, Tiyo (106) FPO, AP 172.7 75.9 151.2 399.8
34 Law, Daniel (393397) Hagatna, GU 157.2 105.1 128.8 391.1
35 Lang, Molly (393378) Hagatna, GU 104.9 142.0 139.1 386.0
36 GUMMERUS, BRANDON (373498) APO, AP 174.4 112.7 93.7 380.8
37 Martin, Angie (108) APO, AP 148.5 106.4 116.1 371.0
38 Shaffer, Brian (114) FPO, AP 0.0 0.0 0.0 0.0
38 FIELDS, DOUGLAS (169514) APO, AP 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
38 Parchman, Terry D (260526) Hagatna, GU 0.0 0.0 0.0 0.0