Standing - All

Rank Participant Region ST 1 ST 2 Standing
1 Reddick, Lynhui (103) FPO, AP 81.6 88.9 170.5
2 FUGRAD, KRISTALEEN (374804) APO, AP 82.7 86.6 169.3
3 Galus, Carmen (110) APO, AP 85.3 80.6 165.9
4 Slaughter, Maya (105) FPO, AP 81.0 83.2 164.2
5 McDonald, Sydney (109) APO, AP 80.7 81.0 161.7
6 Hays, Jaylie (393371) Hagatna, GU 77.6 77.6 155.2
7 Campbell, Chelsea (101) FPO, AP 75.5 78.9 154.4
8 Griffin, Jessica (103) FPO, AP 76.5 75.6 152.1
9 Choe, Yoonju (102) FPO, AP 80.9 71.1 152.0
10 Walden, Lacey (101) FPO, AP 72.9 78.8 151.7
11 Blocker, Ashley (394959) Hagatna, GU 73.7 76.2 149.9
12 FLORES, RAELYN (395696) APO, AP 77.6 69.3 146.9
13 GUMMERUS, BRYSON (376151) APO, AP 77.8 68.8 146.6
14 Carbonel, Elyza (103) FPO, AP 75.7 70.4 146.1
15 Griffin, Jasmine (104) FPO, AP 79.9 65.6 145.5
16 Theberge, Victoria (108) FPO, AP 65.9 78.3 144.2
17 Styger, Genevieve (377539) Hagatna, GU 68.1 75.8 143.9
18 Jimenez, Jade (104) FPO, AP 73.2 69.1 142.3
19 Lang, Molly (393378) Hagatna, GU 75.8 66.2 142.0
20 Conrad, Leilah (394958) Hagatna, GU 69.7 71.5 141.2
21 Law, Michael (393369) Hagatna, GU 72.2 68.2 140.4
22 HALOG, MARK (329658) APO, AP 70.3 69.2 139.5
23 Narciso, Lana (107) APO, AP 67.7 68.3 136.0
24 DENSON, DANIEL (396203) APO, AP 71.8 63.8 135.6
25 Lustig, Amonrada (101) FPO, AP 61.1 72.9 134.0
26 Lujan, Camille (394485) Hagatna, GU 68.0 65.8 133.8
27 Mireles, Nathan (112) FPO, AP 62.5 67.1 129.6
28 Dumanon, Craig (105) FPO, AP 54.7 74.7 129.4
29 Myers, Nathan (102) FPO, AP 54.4 70.3 124.7
30 Noble, Mina (393419) Hagatna, GU 56.7 67.0 123.7
31 Lee, Andrei (104) FPO, AP 53.4 69.1 122.5
32 Bagay, Gabe (111) APO, AP 66.8 47.3 114.1
33 GUMMERUS, BRANDON (373498) APO, AP 51.5 61.2 112.7
34 Marrero, Avalin (102) APO, AP 62.7 43.9 106.6
35 Martin, Angie (108) APO, AP 43.2 63.2 106.4
36 Law, Daniel (393397) Hagatna, GU 46.1 59.0 105.1
37 Schaeffer, Tiyo (106) FPO, AP 27.1 48.8 75.9
38 Parchman, Terry D (260526) Hagatna, GU 0.0 0.0 0.0