Standing - 13-14 year old

Rank Participant Region Standing
1 Bohl, Danika (703) Chadron, NE 81 - 0
2 Bolek, Rasine (216) Chadron, NE 79 - 3
3 Rahmig, Austin (707) Chadron, NE 79 - 2
4 Winstrom, Julia (604) Chadron, NE 79 - 1
5 Schaefer, Summar (229) Chadron, NE 75 - 1
6 Foster, Chris (605) Chadron, NE 72 - 0
7 Larington, Reese (505) Chadron, NE 63 - 0
8 Hoffman, Alayna (317) Chadron, NE 55 - 0

Orion for Clubs M160 bundle