Prone - 13-14 year old

Rank Participant Region Prone
1 Larington, Reese (505) Chadron, NE 94 - 4
2 Bolek, Rasine (216) Chadron, NE 93 - 3
3 Winstrom, Julia (604) Chadron, NE 92 - 3
4 Bohl, Danika (703) Chadron, NE 92 - 3
5 Rahmig, Austin (707) Chadron, NE 92 - 3
6 Schaefer, Summar (229) Chadron, NE 89 - 1
7 Foster, Chris (605) Chadron, NE 88 - 3
8 Hoffman, Alayna (317) Chadron, NE 79 - 2

Orion at Home bundle