Kneeling - Sporter - United States

Rank Participant Region Kneeling
1 Lopez, Anjelina V (274366) APO, AE 79 - 0
2 Moss, Dominik R (274368) APO, AE 64 - 0
3 Rivera, Jasmine M (274098) APO, AE 57 - 0

Orion's Series of Virtual Matches: BB Gun