Germania Schutzen - OFFHAND - 2019

01 Jan-31 Dec 19

Matches

April 2019 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Apr 2019

Cincinnati, OH

February 2019 OFFHAND Germania Shutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 28 Feb 2019

Cincinnati, OH

January 2019 - OFFHAND - Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Jan 2019

Cincinnati, OH

July 2019 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Jun 2019

Cincinnati, OH

June 2019 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Jun 2019

Cincinnati, OH

March 2019 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Mar 2019

Cincinnati, OH

May 2019 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 May 2019

Cincinnati, OH

Scoreboard

Germania Schutzen - OFFHAND - 2019 : Individual 01 Jan-31 Dec 19

Rank Participant Sum
1 MATACIA, MIKE (118) 69.5 61.6 63.3 69.2 56.5 69.5 389.60
2 SCHWEGMAN, BILL (131) 60.7 67.0 59.7 61.8 72.0 65.0 386.20
3 POTZNER, HENRY (124) 64.6 59.3 71.6 0 68.1 79.5 343.10
4 RAU, BERNIE (127) 74.1 73.8 56.3 39.8 37.9 61.1 343.00
5 BALDWIN, BRAD (101) 61.2 46.2 50.3 62.5 52.1 64.2 336.50
6 STEWART, ROBERT (134) 58.3 71.1 70.7 69.5 0 62.6 332.20
7 MILKUHN , GERHARD (121) 71.4 72.6 56.8 75.1 0 51.6 327.50
8 RAMPELLO, ANITA (125) 69.7 68.2 39.8 40.5 43.7 47.7 309.60

January 2019 - OFFHAND - Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Jan 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 RAU, BERNIE (127) 74.1 0.0 0.0 0.0 74.1
2 HOLLIS, JOHN (115) 73.0 0.0 0.0 0.0 73.0
3 MILKUHN , GERHARD (121) 71.4 0.0 0.0 0.0 71.4
4 RAMPELLO, ANITA (125) 69.7 0.0 0.0 0.0 69.7
5 MATACIA, MIKE (118) 69.5 0.0 0.0 0.0 69.5
6 POTZNER, HENRY (124) 64.6 0.0 0.0 0.0 64.6
7 POTZNER, DEBBIE (123) 64.4 0.0 0.0 0.0 64.4
8 OHLHAUSER, ERNIE (122) 64.0 0.0 0.0 0.0 64.0

February 2019 OFFHAND Germania Shutzen : Individual - All 01 - 28 Feb 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 RAU, BERNIE (127) 73.8 0.0 0.0 0.0 73.8
2 MILKUHN , GERHARD (121) 72.6 0.0 0.0 0.0 72.6
3 STEWART, ROBERT (134) 71.1 0.0 0.0 0.0 71.1
4 CLINE, JASON (107) 69.6 0.0 0.0 0.0 69.6
5 BALDWIN, JENNIFER (102) 69.3 0.0 0.0 0.0 69.3
6 RAMPELLO, ANITA (125) 68.2 0.0 0.0 0.0 68.2
7 SCHWEGMAN, BILL (131) 67.0 0.0 0.0 0.0 67.0
8 HOLLIS, JOHN (115) 64.5 0.0 0.0 0.0 64.5

March 2019 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Mar 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 POTZNER, HENRY (124) 71.6 0.0 0.0 0.0 71.6
2 STEWART, ROBERT (134) 70.7 0.0 0.0 0.0 70.7
3 MATACIA, MIKE (118) 63.3 0.0 0.0 0.0 63.3
4 SCHWEGMAN, BILL (131) 59.7 0.0 0.0 0.0 59.7
5 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 58.0 0.0 0.0 0.0 58.0
6 MILKUHN , GERHARD (121) 56.8 0.0 0.0 0.0 56.8
7 RAU, BERNIE (127) 56.3 0.0 0.0 0.0 56.3
8 SCHAEFER, BOB (129) 54.0 0.0 0.0 0.0 54.0

April 2019 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 30 Apr 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 MILKUHN , GERHARD (121) 75.1 0.0 0.0 0.0 75.1
2 STEWART, ROBERT (134) 69.5 0.0 0.0 0.0 69.5
3 MATACIA, MIKE (118) 69.2 0.0 0.0 0.0 69.2
4 WESTERNDORF, ROXANNE (137) 64.0 0.0 0.0 0.0 64.0
5 HOLLIS, JOHN (115) 63.7 0.0 0.0 0.0 63.7
6 BALDWIN, BRAD (101) 62.5 0.0 0.0 0.0 62.5
7 SCHWEGMAN, BILL (131) 61.8 0.0 0.0 0.0 61.8
8 HAVERLAND, REX (114) 56.1 0.0 0.0 0.0 56.1

May 2019 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 May 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 SCHWEGMAN, BILL (131) 72.0 0.0 0.0 0.0 72.0
2 HAVERLAND, REX (114) 70.3 0.0 0.0 0.0 70.3
3 POTZNER, HENRY (124) 68.1 0.0 0.0 0.0 68.1
4 SCHAEFER, BOB (129) 57.7 0.0 0.0 0.0 57.7
5 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 57.5 0.0 0.0 0.0 57.5
6 CLINE, JASON (107) 57.0 0.0 0.0 0.0 57.0
7 MATACIA, MIKE (118) 56.5 0.0 0.0 0.0 56.5
8 RAMPELLO, MIKE (126) 56.2 0.0 0.0 0.0 56.2

June 2019 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 30 Jun 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 POTZNER, HENRY (124) 79.5 0.0 0.0 0.0 79.5
2 MATACIA, MIKE (118) 69.5 0.0 0.0 0.0 69.5
3 CLINE, JASON (107) 67.1 0.0 0.0 0.0 67.1
3 HOLLIS, JOHN (115) 67.1 0.0 0.0 0.0 67.1
5 SCHWEGMAN, BILL (131) 65.0 0.0 0.0 0.0 65.0
6 BALDWIN, BRAD (101) 64.2 0.0 0.0 0.0 64.2
7 STEWART, ROBERT (134) 62.6 0.0 0.0 0.0 62.6
8 RAU, BERNIE (127) 61.1 0.0 0.0 0.0 61.1

Orion National Air Rifle League