Germania Schutzen - OFFHAND - 2019

01 Jan-31 Dec 19

Matches

April 2019 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Apr 2019

Cincinnati, OH

August 2019 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Aug 2019

Cincinnati, OH

February 2019 OFFHAND Germania Shutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 28 Feb 2019

Cincinnati, OH

January 2019 - OFFHAND - Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Jan 2019

Cincinnati, OH

July 2019 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Jul 2019

Cincinnati, OH

June 2019 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Jun 2019

Cincinnati, OH

March 2019 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Mar 2019

Cincinnati, OH

May 2019 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 May 2019

Cincinnati, OH

November 2019 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Nov 2019

Cincinnati, OH

October 2019 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Oct 2019

Cincinnati, OH

September 2019 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Sep 2019

Cincinnati, OH

Scoreboard

Germania Schutzen - OFFHAND - 2019 : Individual 01 Jan-31 Dec 19

Rank Participant Sum
1 MILKUHN , GERHARD (121) 71.4 72.6 56.8 75.1 71.7 51.6 80.3 76.1 79.8 80.4 0 715.80
2 SCHWEGMAN, BILL (131) 60.7 67.0 59.7 61.8 72.0 65.0 67.0 73.6 68.7 57.8 38.9 692.20
3 MATACIA, MIKE (118) 69.5 61.6 63.5 69.2 56.5 69.5 82.7 51.6 48.2 48.1 0 620.40
4 POTZNER, HENRY (124) 64.6 59.3 71.6 89.6 68.1 79.5 58.5 0 58.0 68.1 0 617.30
5 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 59.9 58.2 58.0 54.0 57.5 65.5 67.5 48.1 71.3 65.6 0 605.60
6 STEWART, ROBERT (134) 58.3 71.1 70.7 69.5 53.3 62.6 72.2 64.4 73.1 0 0 595.20
7 RAMPELLO, ANITA (125) 69.7 68.2 39.8 40.5 43.7 47.7 58.0 28.1 51.8 52.2 59.8 559.50
8 RAU, BERNIE (127) 74.1 73.8 56.3 39.8 37.9 61.1 51.6 58.4 45.6 55.4 0 554.00

January 2019 - OFFHAND - Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Jan 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 RAU, BERNIE (127) 74.1 0.0 0.0 0.0 74.1
2 HOLLIS, JOHN (115) 73.0 0.0 0.0 0.0 73.0
3 MILKUHN , GERHARD (121) 71.4 0.0 0.0 0.0 71.4
4 RAMPELLO, ANITA (125) 69.7 0.0 0.0 0.0 69.7
5 MATACIA, MIKE (118) 69.5 0.0 0.0 0.0 69.5
6 POTZNER, HENRY (124) 64.6 0.0 0.0 0.0 64.6
7 POTZNER, DEBBIE (123) 64.4 0.0 0.0 0.0 64.4
8 OHLHAUSER, ERNIE (122) 64.0 0.0 0.0 0.0 64.0

May 2019 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 May 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 SCHWEGMAN, BILL (131) 72.0 0.0 0.0 0.0 72.0
2 BALDWIN, JENNIFER (102) 71.7 0.0 0.0 0.0 71.7
2 MILKUHN , GERHARD (121) 71.7 0.0 0.0 0.0 71.7
4 HAVERLAND, REX (114) 70.3 0.0 0.0 0.0 70.3
5 POTZNER, HENRY (124) 68.1 0.0 0.0 0.0 68.1
6 HOLLIS, JOHN (115) 65.4 0.0 0.0 0.0 65.4
7 SCHAEFER, BOB (129) 57.7 0.0 0.0 0.0 57.7
8 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 57.5 0.0 0.0 0.0 57.5

February 2019 OFFHAND Germania Shutzen : Individual - All 01 - 28 Feb 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 RAU, BERNIE (127) 73.8 0.0 0.0 0.0 73.8
2 MILKUHN , GERHARD (121) 72.6 0.0 0.0 0.0 72.6
3 STEWART, ROBERT (134) 71.1 0.0 0.0 0.0 71.1
4 CLINE, JASON (107) 69.6 0.0 0.0 0.0 69.6
5 BALDWIN, JENNIFER (102) 69.3 0.0 0.0 0.0 69.3
6 RAMPELLO, ANITA (125) 68.2 0.0 0.0 0.0 68.2
7 SCHWEGMAN, BILL (131) 67.0 0.0 0.0 0.0 67.0
8 HOLLIS, JOHN (115) 64.5 0.0 0.0 0.0 64.5

March 2019 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Mar 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 POTZNER, HENRY (124) 71.6 0.0 0.0 0.0 71.6
2 STEWART, ROBERT (134) 70.7 0.0 0.0 0.0 70.7
3 MATACIA, MIKE (118) 63.5 0.0 0.0 0.0 63.5
4 SCHWEGMAN, BILL (131) 59.7 0.0 0.0 0.0 59.7
5 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 58.0 0.0 0.0 0.0 58.0
6 MILKUHN , GERHARD (121) 56.8 0.0 0.0 0.0 56.8
7 RAU, BERNIE (127) 56.3 0.0 0.0 0.0 56.3
8 HAVERLAND, JENNY (113) 55.3 0.0 0.0 0.0 55.3

April 2019 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 30 Apr 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 POTZNER, HENRY (124) 89.6 0.0 0.0 0.0 89.6
2 MILKUHN , GERHARD (121) 75.1 0.0 0.0 0.0 75.1
3 STEWART, ROBERT (134) 69.5 0.0 0.0 0.0 69.5
4 MATACIA, MIKE (118) 69.2 0.0 0.0 0.0 69.2
5 WESTERNDORF, ROXANNE (137) 64.0 0.0 0.0 0.0 64.0
6 HOLLIS, JOHN (115) 63.7 0.0 0.0 0.0 63.7
7 BALDWIN, BRAD (101) 62.5 0.0 0.0 0.0 62.5
8 SCHWEGMAN, BILL (131) 61.8 0.0 0.0 0.0 61.8

June 2019 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 30 Jun 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 POTZNER, HENRY (124) 79.5 0.0 0.0 0.0 79.5
2 MATACIA, MIKE (118) 69.5 0.0 0.0 0.0 69.5
3 CLINE, JASON (107) 67.1 0.0 0.0 0.0 67.1
3 HOLLIS, JOHN (115) 67.1 0.0 0.0 0.0 67.1
5 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 65.5 0.0 0.0 0.0 65.5
6 SCHWEGMAN, BILL (131) 65.0 0.0 0.0 0.0 65.0
7 BALDWIN, BRAD (101) 64.2 0.0 0.0 0.0 64.2
8 STEWART, ROBERT (134) 62.6 0.0 0.0 0.0 62.6

September 2019 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 30 Sep 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 MILKUHN , GERHARD (121) 79.8 0.0 0.0 0.0 79.8
2 STEWART, ROBERT (134) 73.1 0.0 0.0 0.0 73.1
3 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 71.3 0.0 0.0 0.0 71.3
4 SCHWEGMAN, BILL (131) 68.7 0.0 0.0 0.0 68.7
5 HAVERLAND, JENNY (113) 62.4 0.0 0.0 0.0 62.4
6 BALDWIN, BRAD (101) 50.8 9.7 0.0 0.0 60.5
7 SCHAEFER, BOB (129) 59.0 0.0 0.0 0.0 59.0
8 POTZNER, HENRY (124) 58.0 0.0 0.0 0.0 58.0

October 2019 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Oct 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 MILKUHN , GERHARD (121) 80.4 0.0 0.0 0.0 80.4
2 POTZNER, DEBBIE (123) 72.6 0.0 0.0 0.0 72.6
3 BALDWIN, JENNIFER (102) 70.0 0.0 0.0 0.0 70.0
4 POTZNER, HENRY (124) 68.1 0.0 0.0 0.0 68.1
5 CLINE, JASON (107) 66.3 0.0 0.0 0.0 66.3
6 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 65.6 0.0 0.0 0.0 65.6
7 OHLHAUSER, ERNIE (122) 64.6 0.0 0.0 0.0 64.6
8 MEYER, ROGER (120) 60.6 0.0 0.0 0.0 60.6

July 2019 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Jul 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 MATACIA, MIKE (118) 82.7 0.0 0.0 0.0 82.7
2 MILKUHN , GERHARD (121) 80.3 0.0 0.0 0.0 80.3
3 STEWART, ROBERT (134) 72.2 0.0 0.0 0.0 72.2
4 POTZNER, DEBBIE (123) 70.3 0.0 0.0 0.0 70.3
5 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 67.5 0.0 0.0 0.0 67.5
6 JASON (107) 67.3 0.0 0.0 0.0 67.3
7 SCHWEGMAN, BILL (131) 67.0 0.0 0.0 0.0 67.0
8 POTZNER, HENRY (124) 58.5 0.0 0.0 0.0 58.5

August 2019 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Aug 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 MILKUHN , GERHARD (121) 76.1 0.0 0.0 0.0 76.1
2 HOLLIS, JOHN (115) 73.7 0.0 0.0 0.0 73.7
3 SCHWEGMAN, BILL (131) 73.6 0.0 0.0 0.0 73.6
4 STEWART, ROBERT (134) 64.4 0.0 0.0 0.0 64.4
5 CLINE, JASON (107) 63.6 0.0 0.0 0.0 63.6
6 HAVERLAND, REX (114) 58.7 0.0 0.0 0.0 58.7
7 RAU, BERNIE (127) 58.4 0.0 0.0 0.0 58.4
8 OHLHAUSER, ERNIE (122) 56.1 0.0 0.0 0.0 56.1

November 2019 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 30 Nov 2019

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 RAMPELLO, ANITA (125) 59.8 0.0 0.0 0.0 59.8
2 WESTERNDORF, ROXANNE (137) 57.0 0.0 0.0 0.0 57.0
3 RAMPELLO, MIKE (126) 40.6 0.0 0.0 0.0 40.6
4 SCHWEGMAN, BILL (131) 38.9 0.0 0.0 0.0 38.9
5 OHLHAUSER, ERNIE (122) 37.4 0.0 0.0 0.0 37.4

Orion National Air Pistol League