Germania Society PISTOL 2021

01 Jan-31 Dec 21

Matches

December 2021 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Dec 2021

Cincinnati, OH

November 2021 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Nov 2021

Cincinnati, OH

October 2021 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Oct 2021

Cincinnati, OH

September 2021 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Sep 2021

Cincinnati, OH

August 2021 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Aug 2021

Cincinnati, OH

July 2021 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Jul 2021

Cincinnati, OH

May 2021 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 May 2021

Cincinnati, OH

April 2021 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Apr 2021

Cincinnati, OH

March 2021 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Mar 2021

Cincinnati, OH

February 2021 PISTOL Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Pistol

Course of Fire: 40 Standing

01 - 28 Feb 2021

Cincinnati, OH

Scoreboard

Germania Society PISTOL 2021 : Individual 01 Jan-31 Dec 21

Rank Participant Sum
1 BALDWIN, BRAD (101) 42.8 43.0 42.3 44.3 43.8 42.5 42.6 45.3 45.4 44.2 436.20
2 STEWART, ROBERT (134) 40.6 42.5 36.9 39.1 43.0 38.4 40.6 39.6 38.7 38.8 398.20
3 CLINE, JASON (107) 42.0 31.4 44.2 37.0 42.2 41.8 42.4 43.5 35.0 35.5 395.00
4 MATACIA, MIKE (118) 39.1 44.6 37.0 35.3 36.6 36.6 41.7 41.6 34.3 41.3 388.10
5 CLINE, JEN (108) 40.4 34.0 33.1 33.6 43.3 40.5 44.1 34.6 41.7 36.8 382.10
6 KEMPF, YVONNE (139) 41.8 33.2 25.9 32.9 35.8 30.7 40.0 37.4 28.2 43.8 349.70
7 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 40.3 0 42.6 41.9 44.3 0 42.6 42.5 48.4 39.8 342.40
8 KREINER, RHONDA (141) 33.9 15.7 7.2 7.4 27.9 21.6 21.7 34.5 36.2 39.9 246.00

March 2021 PISTOL Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Mar 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 MATACIA, MIKE (118) 44.6 0.0 0.0 0.0 44.6
2 BALDWIN, BRAD (101) 43.0 0.0 0.0 0.0 43.0
3 STEWART, ROBERT (134) 42.5 0.0 0.0 0.0 42.5
4 CLINE, JEN (108) 34.0 0.0 0.0 0.0 34.0
5 KEMPF, YVONNE (139) 33.2 0.0 0.0 0.0 33.2
6 CLINE, JASON (107) 31.4 0.0 0.0 0.0 31.4
7 BALDWIN, JENNIFER (102) 21.8 0.0 0.0 0.0 21.8
8 KREINER, RHONDA (141) 15.7 0.0 0.0 0.0 15.7

April 2021 PISTOL Germania Schutzen : Individual - All 01 - 30 Apr 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 CLINE, JASON (107) 44.2 0.0 0.0 0.0 44.2
2 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 42.6 0.0 0.0 0.0 42.6
3 BALDWIN, BRAD (101) 42.3 0.0 0.0 0.0 42.3
4 MATACIA, MIKE (118) 37.0 0.0 0.0 0.0 37.0
5 STEWART, ROBERT (134) 36.9 0.0 0.0 0.0 36.9
6 CLINE, JEN (108) 33.1 0.0 0.0 0.0 33.1
7 BALDWIN, JENNIFER (102) 27.9 0.0 0.0 0.0 27.9
8 KEMPF, YVONNE (139) 25.9 0.0 0.0 0.0 25.9

August 2021 PISTOL Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Aug 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 BALDWIN, BRAD (101) 42.5 0.0 0.0 0.0 42.5
2 CLINE, JASON (107) 41.8 0.0 0.0 0.0 41.8
3 CLINE, JEN (108) 40.5 0.0 0.0 0.0 40.5
4 STEWART, ROBERT (134) 38.4 0.0 0.0 0.0 38.4
5 MATACIA, MIKE (118) 36.6 0.0 0.0 0.0 36.6
6 KEMPF, YVONNE (139) 30.7 0.0 0.0 0.0 30.7
7 MEYER, ROGER (120) 25.0 0.0 0.0 0.0 25.0
8 KREINER, RHONDA (141) 21.6 0.0 0.0 0.0 21.6

September 2021 PISTOL Germania Schutzen : Individual - All 01 - 30 Sep 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 CLINE, JEN (108) 44.1 0.0 0.0 0.0 44.1
2 BALDWIN, BRAD (101) 42.6 0.0 0.0 0.0 42.6
2 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 42.6 0.0 0.0 0.0 42.6
4 CLINE, JASON (107) 42.4 0.0 0.0 0.0 42.4
5 MATACIA, MIKE (118) 41.7 0.0 0.0 0.0 41.7
6 STEWART, ROBERT (134) 40.6 0.0 0.0 0.0 40.6
7 KEMPF, YVONNE (139) 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0
8 BALDWIN, JENNIFER (102) 25.1 0.0 0.0 0.0 25.1

October 2021 PISTOL Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Oct 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 BALDWIN, BRAD (101) 45.3 0.0 0.0 0.0 45.3
2 CLINE, JASON (107) 43.5 0.0 0.0 0.0 43.5
3 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 42.5 0.0 0.0 0.0 42.5
4 MATACIA, MIKE (118) 41.6 0.0 0.0 0.0 41.6
5 MEYER, ROGER (120) 40.3 0.0 0.0 0.0 40.3
6 STEWART, ROBERT (134) 39.6 0.0 0.0 0.0 39.6
7 KEMPF, YVONNE (139) 37.4 0.0 0.0 0.0 37.4
8 CLINE, JEN (108) 34.6 0.0 0.0 0.0 34.6

November 2021 PISTOL Germania Schutzen : Individual - All 01 - 30 Nov 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 48.4 0.0 0.0 0.0 48.4
2 BALDWIN, BRAD (101) 45.4 0.0 0.0 0.0 45.4
3 CLINE, JEN (108) 41.7 0.0 0.0 0.0 41.7
4 STEWART, ROBERT (134) 38.7 0.0 0.0 0.0 38.7
5 KREINER, RHONDA (141) 36.2 0.0 0.0 0.0 36.2
6 MEYER, ROGER (120) 35.9 0.0 0.0 0.0 35.9
7 CLINE, JASON (107) 35.0 0.0 0.0 0.0 35.0
8 MATACIA, MIKE (118) 34.3 0.0 0.0 0.0 34.3

December 2021 PISTOL Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Dec 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 BALDWIN, BRAD (101) 44.2 0.0 0.0 0.0 44.2
2 KEMPF, YVONNE (139) 43.8 0.0 0.0 0.0 43.8
3 MATACIA, MIKE (118) 41.3 0.0 0.0 0.0 41.3
4 KREINER, RHONDA (141) 39.9 0.0 0.0 0.0 39.9
5 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 39.8 0.0 0.0 0.0 39.8
6 STEWART, ROBERT (134) 38.8 0.0 0.0 0.0 38.8
7 CLINE, JEN (108) 36.8 0.0 0.0 0.0 36.8
8 CLINE, JASON (107) 35.5 0.0 0.0 0.0 35.5

July 2021 PISTOL Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Jul 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 44.3 0.0 0.0 0.0 44.3
2 BALDWIN, BRAD (101) 43.8 0.0 0.0 0.0 43.8
3 CLINE, JEN (108) 43.3 0.0 0.0 0.0 43.3
4 STEWART, ROBERT (134) 43.0 0.0 0.0 0.0 43.0
5 CLINE, JASON (107) 42.2 0.0 0.0 0.0 42.2
6 MATACIA, MIKE (118) 36.6 0.0 0.0 0.0 36.6
7 KEMPF, YVONNE (139) 35.8 0.0 0.0 0.0 35.8
8 KREINER, RHONDA (141) 27.9 0.0 0.0 0.0 27.9

February 2021 PISTOL Germania Schutzen : Individual - All 01 - 28 Feb 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 BALDWIN, BRAD (101) 42.8 0.0 0.0 0.0 42.8
2 CLINE, JASON (107) 42.0 0.0 0.0 0.0 42.0
3 KEMPF, YVONNE (139) 41.8 0.0 0.0 0.0 41.8
4 STEWART, ROBERT (134) 40.6 0.0 0.0 0.0 40.6
5 CLINE, JEN (108) 40.4 0.0 0.0 0.0 40.4
6 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 40.3 0.0 0.0 0.0 40.3
7 MATACIA, MIKE (118) 39.1 0.0 0.0 0.0 39.1
8 KREINER, RHONDA (141) 33.9 0.0 0.0 0.0 33.9

May 2021 PISTOL Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 May 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 BALDWIN, BRAD (101) 44.3 0.0 0.0 0.0 44.3
2 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 41.9 0.0 0.0 0.0 41.9
3 STEWART, ROBERT (134) 39.1 0.0 0.0 0.0 39.1
4 CLINE, JASON (107) 37.0 0.0 0.0 0.0 37.0
5 MATACIA, MIKE (118) 35.3 0.0 0.0 0.0 35.3
6 CLINE, JEN (108) 33.6 0.0 0.0 0.0 33.6
7 KEMPF, YVONNE (139) 32.9 0.0 0.0 0.0 32.9
8 BALDWIN, JENNIFER (102) 9.7 0.0 0.0 0.0 9.7