Germania Society OFFHAND - 2021

01 Jan-31 Dec 21

Matches

December 2021 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Dec 2021

Cincinnati, OH

November 2021 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Nov 2021

Cincinnati, OH

October 2021 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Oct 2021

Cincinnati, OH

September 2021 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Sep 2021

Cincinnati, OH

August 2021 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Aug 2021

Cincinnati, OH

July 2021 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Jul 2021

Cincinnati, OH

June 2021 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Jun 2021

Cincinnati, OH

May 2021 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 May 2021

Cincinnati, OH

April 2021 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 30 Apr 2021

Cincinnati, OH

March 2021 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Mar 2021

Cincinnati, OH

February 2021 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 28 Feb 2021

Cincinnati, OH

January 2021 OFFHAND Germania Schutzen

Hosted by Germania Society

Air Rifle

Course of Fire: 40 Standing

01 - 31 Jan 2021

Cincinnati, OH

Scoreboard

Germania Society OFFHAND - 2021 : Individual 01 Jan-31 Dec 21

Rank Participant Sum
1 POTZNER, HENRY (124) 83.0 72.1 64.7 74.1 71.9 69.2 68.7 66.8 75.5 80.6 64.4 791.00
2 MATACIA, MIKE (118) 70.7 72.9 70.3 71.6 64.9 65.4 75.1 48.3 69.5 70.2 75.7 754.60
3 MILKUHN , GERHARD (121) 72.3 77.2 81.4 65.9 65.1 72.9 83.3 69.7 74.1 54.0 0 715.90
4 CLINE, JASON (107) 65.0 68.4 60.1 62.4 61.0 46.5 50.6 65.5 76.6 69.0 54.7 679.80
5 POTZNER, DEBBIE (123) 56.8 34.7 52.5 60.3 53.4 65.0 58.7 82.5 77.2 64.8 63.8 669.70
6 CLINE, JEN (108) 65.0 59.1 47.5 65.4 67.7 57.5 45.7 53.1 70.7 65.7 59.2 656.60
7 KEMPF, YVONNE (139) 55.6 44.6 56.1 56.6 61.1 34.2 65.7 62.2 64.0 66.4 60.7 627.20
8 BALDWIN, BRAD (101) 68.4 52.4 0 57.4 67.0 54.9 49.1 62.3 61.9 71.6 44.3 589.30

January 2021 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Jan 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 CLINE, JEN (108) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 FINLEY, TIM (140) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 SCHAEFER, BOB (129) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 SCHWEGMAN, BILL (131) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 STEWART, ROBERT (134) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 WESTENDORF, ROB (136) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 WESTENDORF, ROXANNE (137) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

February 2021 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 28 Feb 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 POTZNER, HENRY (124) 83.0 0.0 0.0 0.0 83.0
2 MILKUHN , GERHARD (121) 72.3 0.0 0.0 0.0 72.3
3 MATACIA, MIKE (118) 70.7 0.0 0.0 0.0 70.7
4 BALDWIN, BRAD (101) 68.4 0.0 0.0 0.0 68.4
5 FINLEY, TIM (140) 66.3 0.0 0.0 0.0 66.3
6 CLINE, JEN (108) 65.0 0.0 0.0 0.0 65.0
6 CLINE, JASON (107) 65.0 0.0 0.0 0.0 65.0
8 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 58.2 0.0 0.0 0.0 58.2

March 2021 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Mar 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 MILKUHN , GERHARD (121) 77.2 0.0 0.0 0.0 77.2
2 MATACIA, MIKE (118) 72.9 0.0 0.0 0.0 72.9
3 POTZNER, HENRY (124) 72.1 0.0 0.0 0.0 72.1
4 CLINE, JASON (107) 68.4 0.0 0.0 0.0 68.4
5 HAVERLAND, JENNY (113) 59.7 0.0 0.0 0.0 59.7
6 CLINE, JEN (108) 59.1 0.0 0.0 0.0 59.1
7 KREINER, RHONDA (141) 57.4 0.0 0.0 0.0 57.4
8 FINLEY, TIM (140) 55.9 0.0 0.0 0.0 55.9

May 2021 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 May 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 POTZNER, HENRY (124) 74.1 0.0 0.0 0.0 74.1
2 MATACIA, MIKE (118) 71.6 0.0 0.0 0.0 71.6
3 FINLEY, TIM (140) 69.6 0.0 0.0 0.0 69.6
4 MILKUHN , GERHARD (121) 65.9 0.0 0.0 0.0 65.9
5 CLINE, JEN (108) 65.4 0.0 0.0 0.0 65.4
6 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 64.4 0.0 0.0 0.0 64.4
7 CLINE, JASON (107) 62.4 0.0 0.0 0.0 62.4
8 POTZNER, DEBBIE (123) 60.3 0.0 0.0 0.0 60.3

July 2021 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Jul 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 MILKUHN , GERHARD (121) 72.9 0.0 0.0 0.0 72.9
2 POTZNER, HENRY (124) 69.2 0.0 0.0 0.0 69.2
3 MATACIA, MIKE (118) 65.4 0.0 0.0 0.0 65.4
4 POTZNER, DEBBIE (123) 65.0 0.0 0.0 0.0 65.0
5 BALDWIN, JENNIFER (102) 62.6 0.0 0.0 0.0 62.6
6 SCHAEFER, BOB (129) 61.4 0.0 0.0 0.0 61.4
7 FINLEY, TIM (140) 60.7 0.0 0.0 0.0 60.7
8 CLINE, JEN (108) 57.5 0.0 0.0 0.0 57.5

September 2021 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 30 Sep 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 POTZNER, DEBBIE (123) 82.5 0.0 0.0 0.0 82.5
2 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 74.0 0.0 0.0 0.0 74.0
3 MILKUHN , GERHARD (121) 69.7 0.0 0.0 0.0 69.7
4 POTZNER, HENRY (124) 66.8 0.0 0.0 0.0 66.8
5 CLINE, JASON (107) 65.5 0.0 0.0 0.0 65.5
6 BALDWIN, BRAD (101) 62.3 0.0 0.0 0.0 62.3
7 KEMPF, YVONNE (139) 62.2 0.0 0.0 0.0 62.2
8 FINLEY, TIM (140) 55.4 0.0 0.0 0.0 55.4

October 2021 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Oct 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 POTZNER, DEBBIE (123) 77.2 0.0 0.0 0.0 77.2
2 CLINE, JASON (107) 76.6 0.0 0.0 0.0 76.6
3 POTZNER, HENRY (124) 75.5 0.0 0.0 0.0 75.5
4 MILKUHN , GERHARD (121) 74.1 0.0 0.0 0.0 74.1
5 CLINE, JEN (108) 70.7 0.0 0.0 0.0 70.7
6 MATACIA, MIKE (118) 69.5 0.0 0.0 0.0 69.5
7 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 64.3 0.0 0.0 0.0 64.3
8 KEMPF, YVONNE (139) 64.0 0.0 0.0 0.0 64.0

November 2021 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 30 Nov 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 POTZNER, HENRY (124) 80.6 0.0 0.0 0.0 80.6
2 BALDWIN, BRAD (101) 71.6 0.0 0.0 0.0 71.6
3 MATACIA, MIKE (118) 70.2 0.0 0.0 0.0 70.2
4 CLINE, JASON (107) 69.0 0.0 0.0 0.0 69.0
5 KEMPF, YVONNE (139) 66.4 0.0 0.0 0.0 66.4
6 CLINE, JEN (108) 65.7 0.0 0.0 0.0 65.7
7 POTZNER, DEBBIE (123) 64.8 0.0 0.0 0.0 64.8
8 BALDWIN, JENNIFER (102) 63.0 0.0 0.0 0.0 63.0

December 2021 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Dec 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 MATACIA, MIKE (118) 75.7 0.0 0.0 0.0 75.7
2 POTZNER, HENRY (124) 64.4 0.0 0.0 0.0 64.4
3 POTZNER, DEBBIE (123) 63.8 0.0 0.0 0.0 63.8
4 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 60.8 0.0 0.0 0.0 60.8
5 KEMPF, YVONNE (139) 60.7 0.0 0.0 0.0 60.7
6 FINLEY, TIM (140) 59.3 0.0 0.0 0.0 59.3
7 CLINE, JEN (108) 59.2 0.0 0.0 0.0 59.2
8 CLINE, JASON (107) 54.7 0.0 0.0 0.0 54.7

June 2021 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 30 Jun 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 MEYER, ROGER (120) 80.9 0.0 0.0 0.0 80.9
2 POTZNER, HENRY (124) 71.9 0.0 0.0 0.0 71.9
3 CLINE, JEN (108) 67.7 0.0 0.0 0.0 67.7
4 BALDWIN, BRAD (101) 67.0 0.0 0.0 0.0 67.0
5 MILKUHN , GERHARD (121) 65.1 0.0 0.0 0.0 65.1
6 MATACIA, MIKE (118) 64.9 0.0 0.0 0.0 64.9
7 KEMPF, YVONNE (139) 61.1 0.0 0.0 0.0 61.1
8 SCHAEFER, BOB (129) 61.0 0.0 0.0 0.0 61.0

August 2021 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 31 Aug 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 MILKUHN , GERHARD (121) 83.3 0.0 0.0 0.0 83.3
2 MATACIA, MIKE (118) 75.1 0.0 0.0 0.0 75.1
3 POTZNER, HENRY (124) 68.7 0.0 0.0 0.0 68.7
4 KEMPF, YVONNE (139) 65.7 0.0 0.0 0.0 65.7
5 POTZNER, DEBBIE (123) 58.7 0.0 0.0 0.0 58.7
6 CLINE, JASON (107) 50.6 0.0 0.0 0.0 50.6
7 BALDWIN, BRAD (101) 49.1 0.0 0.0 0.0 49.1
8 BALDWIN, MIKAYLA (103) 48.5 0.0 0.0 0.0 48.5

April 2021 OFFHAND Germania Schutzen : Individual - All 01 - 30 Apr 2021

Rank Participant ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 Individual
1 MILKUHN , GERHARD (121) 81.4 0.0 0.0 0.0 81.4
2 MATACIA, MIKE (118) 70.3 0.0 0.0 0.0 70.3
3 SCHWEGMAN, STEPHEN (132) 66.9 0.0 0.0 0.0 66.9
4 FINLEY, TIM (140) 66.7 0.0 0.0 0.0 66.7
5 POTZNER, HENRY (124) 64.7 0.0 0.0 0.0 64.7
6 CLINE, JASON (107) 60.1 0.0 0.0 0.0 60.1
7 KREINER, RHONDA (141) 58.1 0.0 0.0 0.0 58.1
8 KEMPF, YVONNE (139) 56.1 0.0 0.0 0.0 56.1