2020-2021 St. Louis Area Rifle League Match #4

Standing - Sporter

Rank Participant Region ST 1 ST 2 Standing
1 Joback, Isaac (101) Fenton, MO 85 - 1 91 - 2 176 - 3
2 Thomas, Julia (101) Pacific, MO 89 - 3 84 - 1 173 - 4
3 Stirrat, Tres (296245) Washington, MO 86 - 3 85 - 2 171 - 5
4 Martin, Preston (103) Pacific, MO 79 - 2 89 - 1 168 - 3
5 Readenour, Preston (104) Fenton, MO 86 - 2 81 - 0 167 - 2
6 Vinyard, Scott (355419) Washington, MO 79 - 1 80 - 0 159 - 1
7 Kwiatkowski, Gabriel (377171) Saint Louis, MO 79 - 3 75 - 1 154 - 4
8 Eckert, Alexander (377162) Saint Louis, MO 74 - 1 78 - 0 152 - 1
9 Bull, Nicholas (377179) Saint Louis, MO 76 - 0 76 - 0 152 - 0
10 Seyer, Caitlyn (353058) Washington, MO 74 - 1 75 - 0 149 - 1
11 Thomas, Connor (355418) Washington, MO 69 - 0 76 - 1 145 - 1
12 Guidry, Theodore (377163) Saint Louis, MO 66 - 0 79 - 0 145 - 0
13 Boldt, Colin (355417) Washington, MO 80 - 2 63 - 0 143 - 2
14 Sluhan, Ben (377167) Saint Louis, MO 64 - 0 76 - 1 140 - 1
15 Yezbick, Alex (377177) Saint Louis, MO 70 - 1 64 - 0 134 - 1
16 Suthar, Sydney (105) Fenton, MO 57 - 0 76 - 1 133 - 1
17 Konys, Dylann (355400) Washington, MO 71 - 0 62 - 0 133 - 0
18 Steingruby, Daniel (377165) Saint Louis, MO 64 - 0 67 - 0 131 - 0
19 Bergen, Michael (377166) Saint Louis, MO 69 - 0 62 - 0 131 - 0
20 Joback, Elijah (102) Fenton, MO 67 - 0 57 - 0 124 - 0
21 Richman, Noah (377172) Saint Louis, MO 52 - 0 69 - 1 121 - 1
22 Frost, Liam (377161) Saint Louis, MO 68 - 0 53 - 1 121 - 1
23 Russell, Ryan (102) Pacific, MO 63 - 0 55 - 1 118 - 1
24 Stephens, Gino (377173) Saint Louis, MO 48 - 0 58 - 0 106 - 0
25 George, Dylan (355420) Washington, MO 57 - 0 44 - 0 101 - 0
26 Quade, Robert (105) Pacific, MO 48 - 0 51 - 0 99 - 0
27 Strong, Andrew (377174) Saint Louis, MO 56 - 0 40 - 0 96 - 0
28 Bote, Kilena (373347) Washington, MO 49 - 0 42 - 0 91 - 0
29 Stanton, Kayden (377175) Saint Louis, MO 48 - 0 30 - 0 78 - 0