Individual - Precision

Rank Participant Region Prone Standing Kneeling Individual
1 Pohlman, Alexander (382123) APO, AE 100 - 9 94 - 4 97 - 5 291 - 18
2 Alvarez, Adelena (101) APO, AE 98 - 7 95 - 5 96 - 6 289 - 18
3 Russell, Kalea (395293) APO, AE 97 - 5 90 - 1 99 - 7 286 - 13
4 Bobbitt, Laysha (397000) APO, AE 99 - 8 90 - 2 96 - 4 285 - 14
5 Robertson, Collin (353952) APO, AE 98 - 7 92 - 1 93 - 3 283 - 11
6 Lorman, Haley (395292) APO, AE 97 - 4 86 - 3 98 - 7 281 - 14
7 Dahle, Emily (104) APO, AE 94 - 4 91 - 2 96 - 4 281 - 10
8 Bridges, Ulric (102) APO, AE 96 - 6 90 - 3 94 - 2 280 - 11
9 Duplessie, Kenton (376337) APO, AE 99 - 6 80 - 0 99 - 8 278 - 14
10 Hadley, Kailee (400543) APO, AE 94 - 2 89 - 4 94 - 6 277 - 12
11 Pirner, Emma (376021) APO, AE 91 - 4 89 - 2 95 - 5 275 - 11
12 Daniels, Lillian (395291) APO, AE 92 - 2 93 - 5 88 - 1 273 - 8
13 Harkison, Grace (400641) APO, AE 86 - 1 89 - 3 95 - 5 270 - 9
14 Maxwell, Meredith (397005) APO, AE 97 - 6 84 - 1 89 - 1 270 - 8
15 Salo, Rheanna (116) APO, AE 94 - 5 87 - 1 89 - 0 270 - 6
16 Horner, Brianne (400642) APO, AE 92 - 1 84 - 1 92 - 3 268 - 5
17 Patterson, Savanna (376020) APO, AE 96 - 5 86 - 1 85 - 1 267 - 7
18 Bender, Cassandra (430404) APO, AE 93 - 2 81 - 1 91 - 2 265 - 5
19 Carr, Tarrence (103) APO, AE 91 - 1 83 - 1 90 - 2 264 - 4
20 Belmoro, Sakura (395294) APO, AE 93 - 2 81 - 1 89 - 1 263 - 4
21 Casper, Reilynn (430405) APO, AE 89 - 2 87 - 1 86 - 2 262 - 5
22 Demeo, Robert (106) APO, AE 94 - 2 81 - 1 84 - 2 259 - 5
23 Mantilla, Leana (107) APO, AE 91 - 0 72 - 0 93 - 3 256 - 3
24 Slider, Evan (397004) APO, AE 89 - 2 78 - 0 88 - 1 255 - 3
25 samaniego, Isabelle (430410) APO, AE 86 - 1 77 - 1 89 - 2 252 - 4
26 Davis, Tre (430407) APO, AE 81 - 0 80 - 1 91 - 2 252 - 3
27 Corpuz, Hailynn (115) APO, AE 87 - 2 83 - 1 78 - 0 248 - 3
28 Perez, Elaina (108) APO, AE 88 - 1 75 - 0 84 - 2 247 - 3
29 Hill, Caroline (430408) APO, AE 91 - 1 78 - 1 78 - 0 247 - 2
30 Gravely, Ricky (105) APO, AE 81 - 3 78 - 1 86 - 0 245 - 4
31 Langbein, Ava (114) APO, AE 80 - 1 83 - 1 77 - 1 240 - 3
32 Espersen, Ben (431683) APO, AE 71 - 0 74 - 1 87 - 2 232 - 3
33 Talbot, Johnathan (112) APO, AE 81 - 2 75 - 0 76 - 0 232 - 2
34 Cirillo, Philip (430406) APO, AE 85 - 0 60 - 0 77 - 1 222 - 1
35 Lopez-Nieves, Dariadna (430409) APO, AE 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
35 paniagua, Philip (352291) APO, AE 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0