Prone - Sporter

Rank Participant Region Prone
1 Duplessie, Chance (427160) APO, AE 89 - 3
2 Rivera-Mojica, Ryan (427164) APO, AE 89 - 1
3 Serna, Ethan (427165) APO, AE 84 - 0
3 Schuettpelz, Owen (428034) APO, AE 84 - 0
5 Mendoza, Sydney (427163) APO, AE 83 - 3
6 Ford, Andre (427162) APO, AE 83 - 1
7 Larson, Fox (428029) APO, AE 82 - 3
8 Richard, Derek (427167) APO, AE 75 - 0
9 Larson, Minka (427419) APO, AE 59 - 0
10 Telesco, Richard (428103) APO, AE 0 - 0