Kneeling - Sporter

Rank Participant Region Kneeling
1 Larson, Fox (428029) APO, AE 80 - 2
2 Richard, Derek (427167) APO, AE 80 - 0
2 Mendoza, Sydney (427163) APO, AE 80 - 0
4 Rivera-Mojica, Ryan (427164) APO, AE 72 - 0
5 Schuettpelz, Owen (428034) APO, AE 66 - 0
6 Serna, Ethan (427165) APO, AE 57 - 0
7 Duplessie, Chance (427160) APO, AE 49 - 0
7 Ford, Andre (427162) APO, AE 49 - 0
9 Larson, Minka (427419) APO, AE 41 - 0
10 Telesco, Richard (428103) APO, AE 0 - 0