Kneeling - All

Rank Participant Region Kneeling
1 Duplessie, Kenton (376337) APO, AE 99 - 8
2 Russell, Kalea (395293) APO, AE 99 - 7
3 Lorman, Haley (395292) APO, AE 98 - 7
4 Pohlman, Alexander (382123) APO, AE 97 - 5
5 Alvarez, Adelena (101) APO, AE 96 - 6
6 Bobbitt, Laysha (397000) APO, AE 96 - 4
6 Dahle, Emily (104) APO, AE 96 - 4
8 Pirner, Emma (376021) APO, AE 95 - 5
8 Harkison, Grace (400641) APO, AE 95 - 5
10 Hadley, Kailee (400543) APO, AE 94 - 6
11 Bridges, Ulric (102) APO, AE 94 - 2
12 Mantilla, Leana (107) APO, AE 93 - 3
12 Robertson, Collin (353952) APO, AE 93 - 3
14 Horner, Brianne (400642) APO, AE 92 - 3
15 Bender, Cassandra (430404) APO, AE 91 - 2
15 Davis, Tre (430407) APO, AE 91 - 2
17 Carr, Tarrence (103) APO, AE 90 - 2
18 samaniego, Isabelle (430410) APO, AE 89 - 2
19 Belmoro, Sakura (395294) APO, AE 89 - 1
19 Maxwell, Meredith (397005) APO, AE 89 - 1
21 Salo, Rheanna (116) APO, AE 89 - 0
22 Daniels, Lillian (395291) APO, AE 88 - 1
22 Slider, Evan (397004) APO, AE 88 - 1
24 Espersen, Ben (431683) APO, AE 87 - 2
25 Casper, Reilynn (430405) APO, AE 86 - 2
26 Gravely, Ricky (105) APO, AE 86 - 0
27 Patterson, Savanna (376020) APO, AE 85 - 1
28 Perez, Elaina (108) APO, AE 84 - 2
28 Demeo, Robert (106) APO, AE 84 - 2
30 Larson, Fox (428029) APO, AE 80 - 2
31 Richard, Derek (427167) APO, AE 80 - 0
31 Mendoza, Sydney (427163) APO, AE 80 - 0
33 Hill, Caroline (430408) APO, AE 78 - 0
33 Corpuz, Hailynn (115) APO, AE 78 - 0
35 Cirillo, Philip (430406) APO, AE 77 - 1
35 Langbein, Ava (114) APO, AE 77 - 1
37 Talbot, Johnathan (112) APO, AE 76 - 0
38 Rivera-Mojica, Ryan (427164) APO, AE 72 - 0
39 Schuettpelz, Owen (428034) APO, AE 66 - 0
40 Serna, Ethan (427165) APO, AE 57 - 0
41 Ford, Andre (427162) APO, AE 49 - 0
41 Duplessie, Chance (427160) APO, AE 49 - 0
43 Larson, Minka (427419) APO, AE 41 - 0
44 Telesco, Richard (428103) APO, AE 0 - 0
44 Lopez-Nieves, Dariadna (430409) APO, AE 0 - 0