Standing - Precision

Rank Participant Region Standing
1 Alvarez, Adelena (101) APO, AE 95 - 5
2 Pohlman, Alexander (382123) APO, AE 94 - 4
3 Daniels, Lillian (395291) APO, AE 93 - 5
4 Robertson, Collin (353952) APO, AE 92 - 1
5 Dahle, Emily (104) APO, AE 91 - 2
6 Bridges, Ulric (102) APO, AE 90 - 3
7 Bobbitt, Laysha (397000) APO, AE 90 - 2
8 Russell, Kalea (395293) APO, AE 90 - 1
9 Hadley, Kailee (400543) APO, AE 89 - 4
10 Harkison, Grace (400641) APO, AE 89 - 3
11 Pirner, Emma (376021) APO, AE 89 - 2
12 Salo, Rheanna (116) APO, AE 87 - 1
12 Casper, Reilynn (430405) APO, AE 87 - 1
14 Lorman, Haley (395292) APO, AE 86 - 3
15 Patterson, Savanna (376020) APO, AE 86 - 1
16 Maxwell, Meredith (397005) APO, AE 84 - 1
16 Horner, Brianne (400642) APO, AE 84 - 1
18 Carr, Tarrence (103) APO, AE 83 - 1
18 Corpuz, Hailynn (115) APO, AE 83 - 1
18 Langbein, Ava (114) APO, AE 83 - 1
21 Belmoro, Sakura (395294) APO, AE 81 - 1
21 Bender, Cassandra (430404) APO, AE 81 - 1
21 Demeo, Robert (106) APO, AE 81 - 1
24 Davis, Tre (430407) APO, AE 80 - 1
25 Duplessie, Kenton (376337) APO, AE 80 - 0
26 Hill, Caroline (430408) APO, AE 78 - 1
26 Gravely, Ricky (105) APO, AE 78 - 1
28 Slider, Evan (397004) APO, AE 78 - 0
29 samaniego, Isabelle (430410) APO, AE 77 - 1
30 Talbot, Johnathan (112) APO, AE 75 - 0
30 Perez, Elaina (108) APO, AE 75 - 0
32 Espersen, Ben (431683) APO, AE 74 - 1
33 Mantilla, Leana (107) APO, AE 72 - 0
34 Cirillo, Philip (430406) APO, AE 60 - 0
35 paniagua, Philip (352291) APO, AE 0 - 0
35 Lopez-Nieves, Dariadna (430409) APO, AE 0 - 0