Standing - All

Rank Participant Region Standing
1 Malcolm, Aiden (361720) apo, ae 95 - 4
2 Pezel, Reigen (377323) apo, ae 92 - 4
3 Benavides, Marina (361719) apo, ae 92 - 3
4 Brech, Madison (333080) APO, AE 92 - 1
5 Stricker, Jonathan (361723) apo, ae 91 - 3
6 Pardo, Christopher (331437) 90 - 3
7 Sugg, Jaden (377371) APO, AE 90 - 2
7 Pantoja, Daniella (359991) 90 - 2
9 Dougherty, Vivian (332263) apo, ae 89 - 4
10 San Pedro, Hannah (377318) apo, ae 89 - 1
11 Snopkowski, Norman (359993) 87 - 1
12 Zaragoza, Judah (381211) apo, ae 86 - 1
13 Stackpole, Eamon (334377) apo, ae 85 - 1
13 Sais, Kaleena (333078) APO, AE 85 - 1
15 Palmer, Sophie (397493) apo, ae 84 - 2
16 Horton, Nyssa (355210) apo, ae 84 - 0
17 Meyer, Spencer (390359) apo, ae 83 - 2
18 Ahavit, Maurnice (402743) apo, ae 82 - 2
19 Talakhadze, Mariam (399657) APO, AE 81 - 0
19 Jarvis, Wyatt (359990) 81 - 0
21 Mead, Mya (402740) apo, ae 80 - 2
22 Brech, Landon (377054) APO, AE 80 - 1
22 Hise, Mathew (397498) apo, ae 80 - 1
24 Garcia, Ben (382348) apo, ae 79 - 1
25 Pearce, Lani Rose (400485) APO, AE 78 - 3
26 Sears, Ryan (378949) 77 - 1
27 Brech, Ashlyn (398984) APO, AE 77 - 0
28 Velazquez, Isaac (399683) 76 - 1
29 Dacumos, Rachana (378945) 76 - 0
30 Martin, Marina (399680) 75 - 1
31 Lemauk, Brian (387382) apo, ae 74 - 1
32 Hayosh, John (334232) 74 - 0
33 Davis-Wilson, Talia (399653) APO, AE 73 - 1
34 Pinkston, Jonah (390354) apo, ae 73 - 0
34 Smith , Alan (399673) 73 - 0
36 Mesterca, Andrei (399659) APO, AE 72 - 0
37 Lassiter, Cydnee (397506) apo, ae 69 - 2
38 Sais, Kanani (377053) APO, AE 68 - 0
39 Truschinski, Noah (402741) apo, ae 66 - 2
40 Le, Lana (402741) apo, ae 66 - 0
41 Castillo, Derek (378944) 61 - 0
42 Torres, Jampol (361658) APO, AE 57 - 0
43 Hairston, Natalia (399679) 54 - 1
44 Smith , Xander (399677) 53 - 0
45 Shaffer, Hayden (399682) 51 - 1
46 DeWinter, Liam (399141) APO, AE 23 - 0
47 Coronel, Arlene (399139) APO, AE 0 - 0
47 Walker, William (182633) APO, AE 0 - 0