Individual - All

Rank Participant Region Prone Standing Kneeling Individual
1 Yeoman, Veronica (101) APO, AE 100 - 5 92 - 3 86 - 0 278 - 8
2 Sais, Kaleena (102) APO, AE 94 - 3 87 - 2 91 - 1 272 - 6
3 Hernandez, Chris (106) APO, AE 95 - 4 74 - 1 83 - 0 252 - 5
4 Brech, Landon (109) APO, AE 85 - 3 61 - 0 87 - 2 233 - 5
5 Sais, Kanani (108) APO, AE 67 - 0 40 - 0 55 - 1 162 - 1