Prone - Sporter

Rank Participant Region Prone
1 Yeoman, Veronica (101) APO, AE 100 - 5
2 Hernandez, Chris (106) APO, AE 95 - 4
3 Sais, Kaleena (102) APO, AE 94 - 3
4 Brech, Landon (109) APO, AE 85 - 3
5 Sais, Kanani (108) APO, AE 67 - 0