Kneeling - Sporter

Rank Participant Region Kneeling
1 Sais, Kaleena (102) APO, AE 91 - 1
2 Brech, Landon (109) APO, AE 87 - 2
3 Yeoman, Veronica (101) APO, AE 86 - 0
4 Hernandez, Chris (106) APO, AE 83 - 0
5 Sais, Kanani (108) APO, AE 55 - 1