Prone - All

Rank Participant Region Prone
1 Szczepanski, Wiktor (334445) APO, AE 99 - 7
2 Stricker, Jonathan Paul (105) APO, AE 97 - 6
3 Zaragoza, Olivia (381145) APO, AE 97 - 6
4 Dizor, Mary (381219) APO, AE 97 - 5
5 San Pedro, Hannah Soliman (106) APO, AE 97 - 4
6 Mason, Lidia (334869) APO, AE 96 - 5
7 Zaragoza, Judah (381211) APO, AE 96 - 3
8 Anderson, Jaden (309003) APO, AE 96 - 3
9 Dougherty, Vivian Katherine (101) APO, AE 95 - 6
10 Sawyer, Kenan (108) APO, AE 95 - 5
11 Snopkowski, Nick (359993) Alconbury, GBR 95 - 5
12 Thresher, Joshua (334374) APO, AE 95 - 5
13 Brech, Madison (103) APO, AE 95 - 5
14 Pezel, Reigen (109) APO, AE 94 - 3
15 Stackpole, Eamon (334377) APO, AE 94 - 3
16 Gingrich, Connor (377408) APO, AE 94 - 3
17 Benavides, Marina Anais (103) APO, AE 93 - 4
18 Kordonowy, Charlotte (361967) APO, AE 93 - 4
19 Short, Johnnie Guerrero (104) APO, AE 93 - 2
20 Yeoman, Veronica (101) APO, AE 93 - 1
21 Jarvis, Wyatt (359990) Alconbury, GBR 92 - 5
22 Sais, Kaleena (102) APO, AE 92 - 5
23 White, Kehluv (110) APO, AE 92 - 4
24 San Pedro, Micah Soliman (107) APO, AE 92 - 3
25 Wendt, Ryan (378950) Alconbury, GBR 92 - 2
26 Larregui, Ethan (361677) APO, AE 92 - 2
27 Saunders, Corbin (104) APO, AE 92 - 2
28 Pardo , Christopher (331437) Alconbury, GBR 91 - 5
29 Tanerguclu, Nehir (377374) APO, AE 91 - 3
30 Malcolm, Aiden Alexander (102) APO, AE 91 - 2
31 Stull, Caitlin (380380) APO, AE 91 - 2
32 Dacumos, Rachana (378945) Alconbury, GBR 90 - 4
33 Pantoja, Daniella (359991) Alconbury, GBR 90 - 3
34 Hernandez, Chris (106) APO, AE 90 - 2
35 Griffin, Ella (377922) APO, AE 90 - 1
36 McCutcheon, Kire (378948) Alconbury, GBR 90 - 1
37 Blackburn, Darian (382067) Alconbury, GBR 89 - 2
38 DuBois, Max (380379) APO, AE 89 - 1
39 Wills, Austin (378951) Alconbury, GBR 88 - 3
40 Brech, Landon (109) APO, AE 86 - 3
41 Sais, Kanani (108) APO, AE 85 - 0
42 Dietz, Joseph (362156) Alconbury, GBR 82 - 0
43 Zesiger, Jackson (381146) APO, AE 81 - 2
44 Maina, Faith (381222) APO, AE 80 - 0
45 Kinsberg, Seth (111) APO, AE 79 - 0