Standing - Precision

Rank Participant Region Standing
1 Yeoman, Veronica (101) APO, AE 95 - 4
2 Zaragoza, Olivia (381145) APO, AE 94 - 6
3 Malcolm, Aiden Alexander (102) APO, AE 94 - 5
4 Dougherty, Vivian Katherine (101) APO, AE 94 - 4
5 Short, Johnnie Guerrero (104) APO, AE 93 - 3
6 Stricker, Jonathan Paul (105) APO, AE 92 - 2
7 Mason, Lidia (334869) APO, AE 92 - 2
8 Dizor, Mary (381219) APO, AE 90 - 3
9 Benavides, Marina Anais (103) APO, AE 88 - 2
10 Zaragoza, Judah (381211) APO, AE 87 - 2
11 Stackpole, Eamon (334377) APO, AE 87 - 2
12 Brech, Madison (103) APO, AE 86 - 1
13 Pardo , Christopher (331437) Alconbury, GBR 86 - 1
14 Pezel, Reigen (109) APO, AE 85 - 3
15 Gingrich, Connor (377408) APO, AE 85 - 1
16 Anderson, Jaden (309003) APO, AE 85 - 0
17 Thresher, Joshua (334374) APO, AE 84 - 1
18 Pantoja, Daniella (359991) Alconbury, GBR 84 - 1
19 Tanerguclu, Nehir (377374) APO, AE 83 - 0
20 San Pedro, Hannah Soliman (106) APO, AE 82 - 2
21 Sais, Kaleena (102) APO, AE 81 - 2
22 Kordonowy, Charlotte (361967) APO, AE 81 - 0
23 Szczepanski, Wiktor (334445) APO, AE 80 - 2
24 Snopkowski, Nick (359993) Alconbury, GBR 80 - 1
25 Jarvis, Wyatt (359990) Alconbury, GBR 79 - 2
26 Blackburn, Darian (382067) Alconbury, GBR 79 - 0
27 Stull, Caitlin (380380) APO, AE 79 - 0
28 White, Kehluv (110) APO, AE 78 - 0
29 McCutcheon, Kire (378948) Alconbury, GBR 78 - 0
30 Sawyer, Kenan (108) APO, AE 77 - 0
31 Saunders, Corbin (104) APO, AE 77 - 0
32 San Pedro, Micah Soliman (107) APO, AE 75 - 1
33 Wills, Austin (378951) Alconbury, GBR 74 - 0
34 DuBois, Max (380379) APO, AE 73 - 0
35 Larregui, Ethan (361677) APO, AE 73 - 0
36 Hernandez, Chris (106) APO, AE 70 - 2
37 Wendt, Ryan (378950) Alconbury, GBR 68 - 0
38 Maina, Faith (381222) APO, AE 66 - 0
39 Griffin, Ella (377922) APO, AE 60 - 0
40 Dacumos, Rachana (378945) Alconbury, GBR 60 - 0
41 Zesiger, Jackson (381146) APO, AE 55 - 0
42 Brech, Landon (109) APO, AE 53 - 0
43 Sais, Kanani (108) APO, AE 40 - 0
44 Kinsberg, Seth (111) APO, AE 32 - 0
45 Dietz, Joseph (362156) Alconbury, GBR 31 - 0