Kneeling - Precision

Rank Participant Region Kneeling
1 Zaragoza, Olivia (381145) APO, AE 98 - 7
2 Malcolm, Aiden Alexander (102) APO, AE 97 - 6
3 Pezel, Reigen (109) APO, AE 97 - 5
4 Pantoja, Daniella (359991) Alconbury, GBR 96 - 4
5 San Pedro, Hannah Soliman (106) APO, AE 96 - 3
6 Stricker, Jonathan Paul (105) APO, AE 95 - 4
7 Thresher, Joshua (334374) APO, AE 95 - 4
8 Gingrich, Connor (377408) APO, AE 94 - 3
9 Dougherty, Vivian Katherine (101) APO, AE 93 - 5
10 Short, Johnnie Guerrero (104) APO, AE 93 - 4
11 Zaragoza, Judah (381211) APO, AE 93 - 3
12 Yeoman, Veronica (101) APO, AE 93 - 3
13 Pardo , Christopher (331437) Alconbury, GBR 92 - 3
14 Sais, Kaleena (102) APO, AE 92 - 1
15 Mason, Lidia (334869) APO, AE 92 - 1
16 Brech, Madison (103) APO, AE 91 - 1
17 Anderson, Jaden (309003) APO, AE 90 - 3
18 Kordonowy, Charlotte (361967) APO, AE 90 - 2
19 Benavides, Marina Anais (103) APO, AE 90 - 1
20 Snopkowski, Nick (359993) Alconbury, GBR 90 - 0
21 Stackpole, Eamon (334377) APO, AE 89 - 2
22 Szczepanski, Wiktor (334445) APO, AE 88 - 2
23 Jarvis, Wyatt (359990) Alconbury, GBR 88 - 1
24 Dizor, Mary (381219) APO, AE 86 - 2
25 Tanerguclu, Nehir (377374) APO, AE 86 - 1
26 Wendt, Ryan (378950) Alconbury, GBR 86 - 0
27 Saunders, Corbin (104) APO, AE 85 - 2
28 Maina, Faith (381222) APO, AE 85 - 1
29 Stull, Caitlin (380380) APO, AE 85 - 0
30 Brech, Landon (109) APO, AE 83 - 2
31 Sawyer, Kenan (108) APO, AE 83 - 1
32 San Pedro, Micah Soliman (107) APO, AE 83 - 1
33 White, Kehluv (110) APO, AE 83 - 0
34 DuBois, Max (380379) APO, AE 82 - 1
35 Griffin, Ella (377922) APO, AE 82 - 1
36 Hernandez, Chris (106) APO, AE 82 - 0
37 Dacumos, Rachana (378945) Alconbury, GBR 81 - 2
38 Larregui, Ethan (361677) APO, AE 80 - 1
39 McCutcheon, Kire (378948) Alconbury, GBR 80 - 0
40 Blackburn, Darian (382067) Alconbury, GBR 78 - 0
41 Dietz, Joseph (362156) Alconbury, GBR 77 - 1
42 Zesiger, Jackson (381146) APO, AE 72 - 0
43 Wills, Austin (378951) Alconbury, GBR 68 - 0
44 Kinsberg, Seth (111) APO, AE 68 - 0
45 Sais, Kanani (108) APO, AE 53 - 0