Kneeling - Sporter

Rank Participant Region KN 1 KN 2 Kneeling
1 Griffin, Jessica (105) FPO, AP 96.0 90.7 186.7
2 Lang, Molly (393378) 90.8 93.5 184.3
3 Campbell, Chelsea (109) FPO, AP 91.9 89.9 181.8
4 Styger, Genevieve (377539) 92.2 85.8 178.0
5 Slaughter, Maya (106) FPO, AP 90.7 85.9 176.6
6 McDonald, Sydney (109) APO, AP 86.4 83.6 170.0
7 GUMMERUS, BRANDON (373498) APO, AP 83.6 85.9 169.5
8 Choe, Yoonju (109) FPO, AP 81.9 87.2 169.1
9 Conrad, Leilah (394958) 80.0 88.0 168.0
10 Griffin, Jasmine (104) FPO, AP 82.1 83.1 165.2
11 Blocker, Ashley (394959) 81.4 82.7 164.1
12 Lustig, Amonrada (104) FPO, AP 83.3 80.6 163.9
13 GUMMERUS, BRYSON (376151) APO, AP 88.0 75.6 163.6
14 FUGRAD, KRISTALEEN (374802) APO, AP 76.4 85.6 162.0
15 Hays, Jaylie (393371) 83.3 74.3 157.6
16 HALOG, MARK (329568) APO, AP 77.3 79.3 156.6
17 DENSON, DANIEL (396203) APO, AP 73.1 80.0 153.1
18 Reddick, Lynhui (105) FPO, AP 75.6 76.4 152.0
19 FLORES, RAELYN (395696) APO, AP 73.7 76.2 149.9
20 Jimenez, Jade (102) FPO, AP 75.2 71.9 147.1
21 Galus, Carmen (110) APO, AP 79.3 62.8 142.1
22 Lujan, Camille (394485) 66.2 63.7 129.9
23 Martin, Angie (108) APO, AP 48.5 79.3 127.8
24 Marrero, Avalin (102) APO, AP 55.4 70.2 125.6
25 Bagay, Gabe (111) APO, AP 70.6 48.0 118.6
26 Narciso, Lana (107) APO, AP 54.5 51.3 105.8
27 Martin, Kelvin (113) APO, AP 0 - 0 0 - 0 0 - 0
27 Cramer, Bradley (102) FPO, AP 0.0 0.0 0.0
27 Theberge, Victoria (107) FPO, AP 0.0 0.0 0.0
27 Parchman, Terry D (260526) 0.0 0.0 0.0
27 Flynn, Sean (103) FPO, AP 0.0 0.0 0.0
27 FIELDS, DOUGLAS (101) APO, AP 0.0 0.0 0.0
27 Shaffer, Brian (110) FPO, AP 0.0 0.0 0.0
27 Villagran, Kaitlyn (108) FPO, AP 0.0 0.0 0.0