Prone - All

Rank Participant Region PR 1 PR 2 Prone
1 Campbell, Chelsea (109) FPO, AP 97.5 99.1 196.6
2 Galus, Carmen (110) APO, AP 96.5 97.2 193.7
3 Griffin, Jessica (105) FPO, AP 98.4 92.6 191.0
4 McDonald, Sydney (109) APO, AP 97.3 92.3 189.6
5 Griffin, Jasmine (104) FPO, AP 91.6 97.1 188.7
6 Slaughter, Maya (106) FPO, AP 93.1 93.7 186.8
7 HALOG, MARK (329568) APO, AP 92.1 90.7 182.8
8 Lang, Molly (393378) 91.4 89.7 181.1
9 Choe, Yoonju (109) FPO, AP 89.3 91.0 180.3
10 FUGRAD, KRISTALEEN (374802) APO, AP 93.4 86.4 179.8
11 GUMMERUS, BRANDON (373498) APO, AP 89.4 90.2 179.6
12 Styger, Genevieve (377539) 86.6 92.5 179.1
13 GUMMERUS, BRYSON (376151) APO, AP 90.9 87.9 178.8
14 Blocker, Ashley (394959) 88.1 89.7 177.8
15 Reddick, Lynhui (105) FPO, AP 92.0 84.6 176.6
16 Jimenez, Jade (102) FPO, AP 87.2 88.8 176.0
17 Marrero, Avalin (102) APO, AP 92.9 83.1 176.0
18 DENSON, DANIEL (396203) APO, AP 90.1 85.8 175.9
19 Martin, Angie (108) APO, AP 83.8 90.9 174.7
20 Conrad, Leilah (394958) 86.7 86.4 173.1
21 Lujan, Camille (394485) 81.5 89.2 170.7
22 Lustig, Amonrada (104) FPO, AP 89.7 79.1 168.8
23 Bagay, Gabe (111) APO, AP 84.5 83.6 168.1
24 Narciso, Lana (107) APO, AP 80.2 87.6 167.8
25 Hays, Jaylie (393371) 87.2 79.2 166.4
26 FLORES, RAELYN (395696) APO, AP 73.1 90.2 163.3
27 Parchman, Terry D (260526) 0.0 0.0 0.0
27 Flynn, Sean (103) FPO, AP 0.0 0.0 0.0
27 Villagran, Kaitlyn (108) FPO, AP 0.0 0.0 0.0
27 Theberge, Victoria (107) FPO, AP 0.0 0.0 0.0