Standing - All

Rank Participant Region ST 1 ST 2 Standing
1 Campbell, Chelsea (109) FPO, AP 80.1 88.3 168.4
2 FUGRAD, KRISTALEEN (374802) APO, AP 75.6 87.3 162.9
3 Slaughter, Maya (106) FPO, AP 80.8 80.9 161.7
4 Griffin, Jessica (105) FPO, AP 81.0 76.9 157.9
5 McDonald, Sydney (109) APO, AP 82.6 73.1 155.7
6 Griffin, Jasmine (104) FPO, AP 72.5 79.7 152.2
7 Lang, Molly (393378) 82.1 67.9 150.0
8 Choe, Yoonju (109) FPO, AP 78.4 70.8 149.2
9 Styger, Genevieve (377539) 74.7 64.6 139.3
10 GUMMERUS, BRANDON (373498) APO, AP 71.7 67.2 138.9
11 GUMMERUS, BRYSON (376151) APO, AP 63.7 72.5 136.2
12 Blocker, Ashley (394959) 69.6 66.5 136.1
13 Hays, Jaylie (393371) 73.6 62.1 135.7
14 FLORES, RAELYN (395696) APO, AP 59.1 73.7 132.8
15 Conrad, Leilah (394958) 65.1 64.7 129.8
16 Lujan, Camille (394485) 70.3 58.7 129.0
17 Reddick, Lynhui (105) FPO, AP 63.5 65.2 128.7
18 Galus, Carmen (110) APO, AP 72.1 56.5 128.6
19 Marrero, Avalin (102) APO, AP 71.0 57.1 128.1
20 DENSON, DANIEL (396203) APO, AP 66.2 57.1 123.3
21 Narciso, Lana (107) APO, AP 50.8 70.9 121.7
22 HALOG, MARK (329568) APO, AP 59.0 62.7 121.7
23 Jimenez, Jade (102) FPO, AP 65.7 51.8 117.5
24 Lustig, Amonrada (104) FPO, AP 58.8 54.5 113.3
25 Bagay, Gabe (111) APO, AP 42.3 66.5 108.8
26 Martin, Angie (108) APO, AP 56.2 40.8 97.0
27 Flynn, Sean (103) FPO, AP 0.0 0.0 0.0
27 Villagran, Kaitlyn (108) FPO, AP 0.0 0.0 0.0
27 Theberge, Victoria (107) FPO, AP 0.0 0.0 0.0
27 Parchman, Terry D (260526) 0.0 0.0 0.0