Individual - Sporter

Rank Participant Region Prone Standing Kneeling Individual
1 Campbell, Chelsea (109) FPO, AP 196.6 168.4 181.8 546.8
2 Griffin, Jessica (105) FPO, AP 191.0 157.9 186.7 535.6
3 Slaughter, Maya (106) FPO, AP 186.8 161.7 176.6 525.1
4 Lang, Molly (393378) 181.1 150.0 184.3 515.4
5 McDonald, Sydney (109) APO, AP 189.6 155.7 170.0 515.3
6 Griffin, Jasmine (104) FPO, AP 188.7 152.2 165.2 506.1
7 FUGRAD, KRISTALEEN (374802) APO, AP 179.8 162.9 162.0 504.7
8 Choe, Yoonju (109) FPO, AP 180.3 149.2 169.1 498.6
9 Styger, Genevieve (377539) 179.1 139.3 178.0 496.4
10 GUMMERUS, BRANDON (373498) APO, AP 179.6 138.9 169.5 488.0
11 GUMMERUS, BRYSON (376151) APO, AP 178.8 136.2 163.6 478.6
12 Blocker, Ashley (394959) 177.8 136.1 164.1 478.0
13 Conrad, Leilah (394958) 173.1 129.8 168.0 470.9
14 Galus, Carmen (110) APO, AP 193.7 128.6 142.1 464.4
15 HALOG, MARK (329568) APO, AP 182.8 121.7 156.6 461.1
16 Hays, Jaylie (393371) 166.4 135.7 157.6 459.7
17 Reddick, Lynhui (105) FPO, AP 176.6 128.7 152.0 457.3
18 DENSON, DANIEL (396203) APO, AP 175.9 123.3 153.1 452.3
19 Lustig, Amonrada (104) FPO, AP 168.8 113.3 163.9 446.0
20 FLORES, RAELYN (395696) APO, AP 163.3 132.8 149.9 446.0
21 Jimenez, Jade (102) FPO, AP 176.0 117.5 147.1 440.6
22 Marrero, Avalin (102) APO, AP 176.0 128.1 125.6 429.7
23 Lujan, Camille (394485) 170.7 129.0 129.9 429.6
24 Martin, Angie (108) APO, AP 174.7 97.0 127.8 399.5
25 Bagay, Gabe (111) APO, AP 168.1 108.8 118.6 395.5
26 Narciso, Lana (107) APO, AP 167.8 121.7 105.8 395.3
27 Martin, Kelvin (113) APO, AP 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
27 Cramer, Bradley (102) FPO, AP 0.0 0.0 0.0 0.0
27 Theberge, Victoria (107) FPO, AP 0.0 0.0 0.0 0.0
27 Villagran, Kaitlyn (108) FPO, AP 0.0 0.0 0.0 0.0
27 Parchman, Terry D (260526) 0.0 0.0 0.0 0.0
27 FIELDS, DOUGLAS (101) APO, AP 0.0 0.0 0.0 0.0
27 Shaffer, Brian (110) FPO, AP 0.0 0.0 0.0 0.0
27 Flynn, Sean (103) FPO, AP 0.0 0.0 0.0 0.0