Standing - Sporter

Rank Participant Region ST 1 ST 2 Standing
1 Thomas, Julia (101) Pacific, MO 81 - 1 88 - 1 169 - 2
2 Joback, Isaac (101) Fenton, MO 83 - 0 86 - 1 169 - 1
3 Readenour, Preston (104) Fenton, MO 77 - 0 85 - 1 162 - 1
4 Stirrat, Tres (296245) Washington, MO 77 - 1 80 - 1 157 - 2
5 Martin, Preston (103) Pacific, MO 80 - 1 76 - 0 156 - 1
6 Bull, Nicholas (377179) Saint Louis, MO 76 - 0 78 - 2 154 - 2
7 Konys, Dylann (355400) Washington, MO 77 - 0 74 - 0 151 - 0
8 Palmer, Steven (104) Pacific, MO 72 - 0 77 - 2 149 - 2
9 Yezbick, Alex (377177) Saint Louis, MO 66 - 0 81 - 2 147 - 2
10 Steingruby, Daniel (377165) Saint Louis, MO 81 - 0 66 - 0 147 - 0
11 Guidry, Theodore (377163) Saint Louis, MO 80 - 1 64 - 0 144 - 1
12 Kwiatkowski, Gabriel (377171) Saint Louis, MO 68 - 0 74 - 2 142 - 2
13 Eckert, Alexander (377162) Saint Louis, MO 71 - 0 71 - 2 142 - 2
14 Suthar, Sydney (105) Fenton, MO 71 - 0 71 - 0 142 - 0
15 Vinyard, Scott (355419) Washington, MO 75 - 0 65 - 0 140 - 0
16 Russell, Ryan (102) Pacific, MO 72 - 0 67 - 0 139 - 0
17 Thomas, Connor (355418) Washington, MO 67 - 2 69 - 0 136 - 2
18 Boldt, Colin (355417) Washington, MO 66 - 0 70 - 1 136 - 1
19 Frost, Liam (377161) Saint Louis, MO 70 - 0 65 - 0 135 - 0
20 Bergen, Michael (377166) Saint Louis, MO 70 - 0 63 - 0 133 - 0
21 Andrea, Danny (106) Pacific, MO 59 - 0 71 - 0 130 - 0
22 Joback, Elijah (102) Fenton, MO 68 - 0 59 - 0 127 - 0
23 Richman, Noah (377172) Saint Louis, MO 56 - 0 68 - 1 124 - 1
24 Seyer, Caitlyn (353058) Washington, MO 60 - 0 63 - 1 123 - 1
25 George, Dylan (355420) Washington, MO 45 - 0 59 - 1 104 - 1
26 Quade, Robert (105) Pacific, MO 50 - 0 52 - 0 102 - 0
27 Stephens, Gino (377173) Saint Louis, MO 51 - 0 45 - 0 96 - 0
28 Bote, Kilena (373347) Washington, MO 54 - 0 39 - 0 93 - 0