Individual - Sporter

Rank Participant Region Prone Standing Kneeling Individual
1 Joback, Isaac (101) Fenton, MO 196 - 12 169 - 1 184 - 5 549 - 18
2 Readenour, Preston (104) Fenton, MO 189 - 6 162 - 1 177 - 2 528 - 9
3 Thomas, Julia (101) Pacific, MO 192 - 5 169 - 2 167 - 1 528 - 8
4 Stirrat, Tres (296245) Washington, MO 186 - 7 157 - 2 177 - 3 520 - 12
5 Bull, Nicholas (377179) Saint Louis, MO 187 - 7 154 - 2 162 - 0 503 - 9
6 Vinyard, Scott (355419) Washington, MO 188 - 5 140 - 0 170 - 0 498 - 5
7 Russell, Ryan (102) Pacific, MO 187 - 7 139 - 0 167 - 2 493 - 9
8 Martin, Preston (103) Pacific, MO 179 - 4 156 - 1 157 - 3 492 - 8
9 Bergen, Michael (377166) Saint Louis, MO 183 - 3 133 - 0 176 - 4 492 - 7
10 Palmer, Steven (104) Pacific, MO 185 - 8 149 - 2 156 - 1 490 - 11
11 Suthar, Sydney (105) Fenton, MO 185 - 5 142 - 0 163 - 2 490 - 7
12 Eckert, Alexander (377162) Saint Louis, MO 174 - 3 142 - 2 171 - 2 487 - 7
13 Boldt, Colin (355417) Washington, MO 184 - 6 136 - 1 165 - 2 485 - 9
14 Guidry, Theodore (377163) Saint Louis, MO 181 - 6 144 - 1 156 - 1 481 - 8
15 Konys, Dylann (355400) Washington, MO 179 - 2 151 - 0 149 - 0 479 - 2
16 Yezbick, Alex (377177) Saint Louis, MO 162 - 2 147 - 2 166 - 5 475 - 9
17 Kwiatkowski, Gabriel (377171) Saint Louis, MO 174 - 3 142 - 2 158 - 2 474 - 7
18 Thomas, Connor (355418) Washington, MO 179 - 4 136 - 2 157 - 0 472 - 6
19 Frost, Liam (377161) Saint Louis, MO 182 - 4 135 - 0 155 - 0 472 - 4
20 Steingruby, Daniel (377165) Saint Louis, MO 182 - 5 147 - 0 134 - 1 463 - 6
21 Richman, Noah (377172) Saint Louis, MO 182 - 3 124 - 1 154 - 2 460 - 6
22 Seyer, Caitlyn (353058) Washington, MO 176 - 2 123 - 1 152 - 2 451 - 5
23 Quade, Robert (105) Pacific, MO 181 - 4 102 - 0 165 - 3 448 - 7
24 Joback, Elijah (102) Fenton, MO 176 - 5 127 - 0 136 - 1 439 - 6
25 George, Dylan (355420) Washington, MO 173 - 1 104 - 1 152 - 1 429 - 3
26 Andrea, Danny (106) Pacific, MO 179 - 5 130 - 0 115 - 0 424 - 5
27 Stephens, Gino (377173) Saint Louis, MO 170 - 3 96 - 0 138 - 0 404 - 3
28 Bote, Kilena (373347) Washington, MO 157 - 0 93 - 0 97 - 0 347 - 0