Prone - Sporter

Rank Participant Region PR 1 PR 2 Prone
1 Slaughter, Maya (105) FPO, AP 98.5 98.1 196.6
2 Griffin, Jessica (103) FPO, AP 98.0 98.1 196.1
3 Blocker, Ashley (394959) Hagatna, GU 94.1 99.3 193.4
4 Mireles, Nathan (112) FPO, AP 93.6 98.3 191.9
5 Theberge, Victoria (108) FPO, AP 98.4 91.5 189.9
6 Campbell, Chelsea (101) FPO, AP 93.6 96.2 189.8
7 Griffin, Jasmine (104) FPO, AP 90.3 97.1 187.4
8 Styger, Genevieve (377539) Hagatna, GU 93.2 94.2 187.4
9 McDonald, Sydney (109) APO, AP 93.0 94.2 187.2
10 Walden, Lacey (101) FPO, AP 90.0 96.3 186.3
11 Bagay, Gabe (111) APO, AP 90.1 96.1 186.2
12 Lujan, Camille (394485) Hagatna, GU 94.3 91.2 185.5
13 Lee, Andrei (104) FPO, AP 91.3 93.6 184.9
14 GUMMERUS, BRYSON (376151) APO, AP 91.1 93.4 184.5
15 Jimenez, Jade (104) FPO, AP 89.3 92.2 181.5
16 FUGRAD, KRISTALEEN (374804) APO, AP 86.6 94.5 181.1
17 Choe, Yoonju (102) FPO, AP 90.2 89.9 180.1
18 HALOG, MARK (329658) APO, AP 98.0 81.8 179.8
19 Law, Michael (393369) Hagatna, GU 88.5 90.4 178.9
20 Conrad, Leilah (394958) Hagatna, GU 88.5 89.4 177.9
21 Hays, Jaylie (393371) Hagatna, GU 87.4 88.6 176.0
22 Reddick, Lynhui (103) FPO, AP 82.2 93.2 175.4
23 Myers, Nathan (102) FPO, AP 86.1 88.4 174.5
24 GUMMERUS, BRANDON (373498) APO, AP 90.3 84.1 174.4
25 Galus, Carmen (110) APO, AP 90.7 83.0 173.7
26 Schaeffer, Tiyo (106) FPO, AP 88.0 84.7 172.7
27 DENSON, DANIEL (396203) APO, AP 83.3 86.9 170.2
28 Carbonel, Elyza (103) FPO, AP 84.6 85.3 169.9
29 Lustig, Amonrada (101) FPO, AP 86.5 82.6 169.1
30 FLORES, RAELYN (395696) APO, AP 83.0 85.6 168.6
31 Noble, Mina (393419) Hagatna, GU 88.2 79.5 167.7
32 Marrero, Avalin (102) APO, AP 81.5 79.4 160.9
33 Law, Daniel (393397) Hagatna, GU 77.3 79.9 157.2
34 Dumanon, Craig (105) FPO, AP 77.3 73.1 150.4
35 Narciso, Lana (107) APO, AP 79.4 69.2 148.6
36 Martin, Angie (108) APO, AP 79.9 68.6 148.5
37 Lang, Molly (393378) Hagatna, GU 68.7 36.2 104.9
38 Shaffer, Brian (114) FPO, AP 0.0 0.0 0.0
38 FIELDS, DOUGLAS (169514) APO, AP 0 - 0 0 - 0 0 - 0
38 Parchman, Terry D (260526) Hagatna, GU 0.0 0.0 0.0