Individual - All

Rank Participant Region Prone Standing Kneeling Individual
1 San Pedro, Hannah Soliman (377318) APO, AE 96 - 4 89 - 1 99 - 5 284 - 10
2 Malcolm, Aiden Alexander (361720) APO, AE 95 - 4 94 - 5 91 - 2 280 - 11
3 Thresher, Joshua (334374) apo, ae 98 - 7 86 - 0 94 - 7 278 - 14
4 Yeoman, Veronica (101) APO, AE 94 - 4 92 - 3 90 - 4 276 - 11
5 Anderson, Jaden (309003) apo, ae 93 - 4 88 - 2 95 - 3 276 - 9
6 Kordonowy, Charlotte (361967) apo, ae 96 - 4 88 - 3 90 - 3 274 - 10
7 Zaragoza, Olivia (381145) apo, ae 99 - 7 86 - 0 89 - 0 274 - 7
8 Brech, Madison (103) APO, AE 94 - 2 91 - 3 87 - 2 272 - 7
9 Zaragoza, Judah (381211) apo, ae 93 - 3 85 - 2 93 - 1 271 - 6
10 Stricker, Jonathan Paul (361723) APO, AE 96 - 3 92 - 0 83 - 0 271 - 3
11 Pezel, Reigen (377323) APO, AE 93 - 4 83 - 1 94 - 4 270 - 9
12 Mason, Lidia (334869) apo, ae 96 - 6 87 - 1 87 - 2 270 - 9
13 Benavides, Marina Anais (361719) APO, AE 92 - 3 91 - 2 86 - 3 269 - 8
14 Short, Johnnie Guerrero (361721) APO, AE 93 - 2 83 - 0 92 - 3 268 - 5
15 San Pedro, Micah Soliman (377309) APO, AE 94 - 2 86 - 1 86 - 3 266 - 6
16 Dougherty, Vivian Katherine (332263) APO, AE 93 - 3 89 - 1 83 - 2 265 - 6
17 Sawyer, Kenan (377325) APO, AE 96 - 6 72 - 0 89 - 1 257 - 7
18 Szczepanski, Wiktor (334445) APO, AE 90 - 0 83 - 0 82 - 0 255 - 0
19 Tanerguclu, Nehir (377374) APO, AE 90 - 4 79 - 1 85 - 0 254 - 5
20 White, Kehluv (334372) APO, AE 94 - 4 73 - 2 86 - 1 253 - 7
21 Sais, Kaleena (102) APO, AE 87 - 1 79 - 1 87 - 1 253 - 3
22 Stull, Caitlin (380380) APO, AE 88 - 1 80 - 2 85 - 0 253 - 3
23 Saunders, Corbin (104) APO, AE 92 - 5 69 - 0 90 - 3 251 - 8
24 Gingrich, Connor (377408) apo, ae 93 - 2 68 - 2 88 - 1 249 - 5
25 Dizor, Mary (381219) apo, ae 93 - 2 68 - 0 80 - 1 241 - 3
26 Hernandez, Chris (106) APO, AE 91 - 2 61 - 0 88 - 3 240 - 5
27 Brech, Landon (109) APO, AE 90 - 2 62 - 0 87 - 1 239 - 3
28 Ulgut, Elcin (377375) APO, AE 91 - 1 72 - 0 76 - 0 239 - 1
29 Stackpole, Eamon (334377) apo, ae 90 - 2 64 - 1 79 - 0 233 - 3
30 DuBois, Max (380379) APO, AE 83 - 1 67 - 1 75 - 1 225 - 3
31 Zesiger, Jackson (381146) apo, ae 81 - 0 50 - 0 63 - 0 194 - 0
32 Torres, Jampol (107) APO, AE 64 - 0 67 - 0 61 - 1 192 - 1
33 Kinsberg, Seth (111) APO, AE 87 - 1 31 - 0 52 - 0 170 - 1
34 Sais, Kanani (108) APO, AE 69 - 0 38 - 0 45 - 0 152 - 0
35 Delery, Glenn (328927) APO, AE 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0