Prone - 15-18 year old

Rank Participant Region Prone
1 Winstrom, Julia (604) Chadron, NE 100 - 7
2 Bohl, Danika (703) Chadron, NE 97 - 6
3 Rahmig, Austin (707) Chadron, NE 97 - 5
4 Foster, Chris (605) Chadron, NE 91 - 3
4 Turbiville, Jaime (934) Chadron, NE 91 - 3
6 Fisher, Alex (304) Chadron, NE 89 - 1
7 Schaefer, Keghan (230) Chadron, NE 87 - 1
8 Anderson, Regan (403) Chadron, NE 83 - 0
9 Pieper, Jorja (310) Chadron, NE 79 - 1
10 Hebbert, Emmett (410) Chadron, NE 0 - 0
10 Kohl, Trevor (418) Chadron, NE 0 - 0
10 Pieper, Jada (309) Chadron, NE 0 - 0
10 Hoyt, Izzy (105) Chadron, NE 0 - 0
10 Packard, Grady (513) Chadron, NE 0 - 0
10 Rosno, Kaden (512) Chadron, NE 0 - 0
10 Carr, Shelby (201) Chadron, NE 0 - 0
10 Flores-Green, Mia (116) Chadron, NE 0 - 0
10 Bolek, Rasine (216) Chadron, NE 0 - 0
10 Reece, Rebecca (915) Chadron, NE 0 - 0
10 Schaefer, Summar (229) Chadron, NE 0 - 0