Kneeling - 15-18 year old

Rank Participant Region Kneeling
1 Bohl, Danika (703) Chadron, NE 94 - 3
2 Rahmig, Austin (707) Chadron, NE 92 - 3
3 Winstrom, Julia (604) Chadron, NE 88 - 1
4 Pieper, Jorja (310) Chadron, NE 84 - 1
5 Schaefer, Keghan (230) Chadron, NE 79 - 0
6 Turbiville, Jaime (934) Chadron, NE 77 - 0
7 Foster, Chris (605) Chadron, NE 73 - 2
8 Fisher, Alex (304) Chadron, NE 69 - 0
9 Anderson, Regan (403) Chadron, NE 67 - 0
10 Hebbert, Emmett (410) Chadron, NE 0 - 0
10 Kohl, Trevor (418) Chadron, NE 0 - 0
10 Pieper, Jada (309) Chadron, NE 0 - 0
10 Hoyt, Izzy (105) Chadron, NE 0 - 0
10 Packard, Grady (513) Chadron, NE 0 - 0
10 Rosno, Kaden (512) Chadron, NE 0 - 0
10 Carr, Shelby (201) Chadron, NE 0 - 0
10 Flores-Green, Mia (116) Chadron, NE 0 - 0
10 Bolek, Rasine (216) Chadron, NE 0 - 0
10 Reece, Rebecca (915) Chadron, NE 0 - 0
10 Schaefer, Summar (229) Chadron, NE 0 - 0