Kneeling - Sporter

Rank Participant Region Kneeling
1 Fetzer, Nate (19028) Ft. Lupton, CO 38.5
2 Smith, Zach (19085) Ft. Lupton, CO 33.4
3 Kindvall, TR (19086) Ft. Lupton, CO 32.7
4 Pearson, Justin (19060) Ft. Lupton, CO 29.7
5 Ehrlich, Jacob (19020) Ft. Lupton, CO 25.1
6 Batka, Jason (19091) Ft. Lupton, CO 24.9
7 Carmin, Colby (19007) Ft. Lupton, CO 24.7
8 Holcomb, Kiana (19038) Ft. Lupton, CO 23.1
9 Pearson, Brayden (19059) Ft. Lupton, CO 22.7
10 Krayna, Nikolai (19042) Ft. Lupton, CO 11.6
11 Lanning, Dakota (19044) Ft. Lupton, CO 10.7
12 Holcomb, Caitie (19037) Ft. Lupton, CO 2.4