Standing - Sporter

Rank Participant Region ST 1 ST 2 Standing
1 Creekmore, Halie (296147) Kankakee, IL 93 - 3 90 - 2 183 - 5
2 Jackson, Amarisa (324712) Kankakee, IL 88 - 2 84 - 1 172 - 3
3 Vonzell, Jeremiah (297774) Kankakee, IL 85 - 0 87 - 1 172 - 1
4 Hernandez, Saylet (324701) Kankakee, IL 82 - 0 86 - 2 168 - 2
5 Yoshi, Andrew (324738) Kankakee, IL 78 - 2 87 - 1 165 - 3
6 Butler, Jasmine (372318) Kankakee, IL 87 - 2 78 - 1 165 - 3
7 Salazar, Santiago (291721) Kankakee, IL 82 - 1 83 - 0 165 - 1
8 Salgado, Giovanni (297770) Kankakee, IL 77 - 0 84 - 1 161 - 1
9 Kelly, LaRissa (348609) Kankakee, IL 76 - 1 84 - 2 160 - 3
10 Rico, Kim (324721) Kankakee, IL 78 - 1 80 - 0 158 - 1
11 Robinson, Caitlin (371729) Kankakee, IL 82 - 1 76 - 0 158 - 1
12 Jackson, Niko (324709) Kankakee, IL 79 - 0 77 - 1 156 - 1
13 Berry, Cortney (324680) Kankakee, IL 71 - 0 84 - 0 155 - 0
14 Brooks, Abron (372323) Kankakee, IL 71 - 0 78 - 3 149 - 3
15 Tell, DeAnna (337028) Kankakee, IL 78 - 1 68 - 0 146 - 1
16 White, Kalinn (375677) Kankakee, IL 65 - 0 77 - 0 142 - 0
17 Potoniac, Victoria (354610) Kankakee, IL 66 - 0 74 - 0 140 - 0
18 McLean, Veronica (382052) Kankakee, IL 74 - 0 65 - 0 139 - 0
19 Cain, Adie (372588) Kankakee, IL 74 - 0 60 - 0 134 - 0
20 Clark, Corbyn (327126) Kankakee, IL 66 - 0 67 - 2 133 - 2
21 Ruiz, Gianna (371730) Kankakee, IL 63 - 0 70 - 1 133 - 1
22 Stoev, David (351923) Kankakee, IL 72 - 2 59 - 1 131 - 3
23 Schultz, Colin (375678) Kankakee, IL 67 - 1 64 - 0 131 - 1
24 Lundberg, Andrew (367823) Kankakee, IL 69 - 0 60 - 0 129 - 0
25 Weinstock, Alex (367839) Kankakee, IL 65 - 0 60 - 0 125 - 0
26 Comacho, Santiago (375679) Kankakee, IL 57 - 0 59 - 0 116 - 0
27 Ledbetter, Nevaeh (381920) Kankakee, IL 50 - 0 59 - 0 109 - 0
28 Witt, Jillian (351902) Kankakee, IL 52 - 0 57 - 0 109 - 0
29 Grimoldby, Emily (382053) Kankakee, IL 45 - 0 49 - 3 94 - 3
30 Lundbberg, Tyler (379387) Kankakee, IL 43 - 0 48 - 0 91 - 0
31 Lafrenz, Salena (382051) Kankakee, IL 37 - 0 50 - 0 87 - 0
32 Taylor, Lamarion (382054) Kankakee, IL 41 - 1 41 - 0 82 - 1
33 Coller, Christian (382055) Kankakee, IL 24 - 0 22 - 0 46 - 0