Prone - Sporter

Rank Participant Region Prone
1 Gillooly, Katey (391750) APO, AE 93 - 4
2 Russell, Kalea (395293) APO, AE 88 - 0
3 LeMay, Alexander (391753) APO, AE 87 - 2
4 Andrious, Aiden (397040) APO, AE 86 - 2
5 Slider, Evan (397004) APO, AE 85 - 1
6 Adamson, Emma (391749) APO, AE 85 - 0
7 Covington, Jaradyn (397001) APO, AE 83 - 0
8 Metcalf, Ted (391752) APO, AE 82 - 1
8 Quinland, Jedidah (397007) APO, AE 82 - 1
10 Torres, Maggie (397039) APO, AE 81 - 0
11 Figueroa, Elaina (397006) APO, AE 79 - 1
12 Gerhauser, Avery (387692) APO, AE 71 - 0
13 Daniels, Lillian (395291) APO, AE 0 - 0