Prone - Precision

Rank Participant Region Prone
1 Snyder, Jake (103) 100 - 10
2 Park, Makenzie (102) 98 - 8
3 Edwards, Mia (113) 98 - 3
4 Couri, Marygrace (106) Kankakee, IL 97 - 5
5 Cooper, Emma (101) 96 - 6
6 Brzezcki, Izak (102) Kankakee, IL 95 - 5
6 Hannah, Madison (104) 95 - 5
6 Elias, Matthew (114) 95 - 5
9 Couri, Joseph (103) Kankakee, IL 95 - 4
10 Cooper, Hayes (105) 94 - 4
11 Shepard, Grace (101) Kankakee, IL 91 - 3
12 Andres, Candace (110) 90 - 2
13 Strouse, Derek (109) 89 - 2
14 Engle, Aiden (111) 86 - 1
15 Pena, Payton S (104) Allendale, MI 82 - 0
16 Snyder, Brady (107) 77 - 0
17 Clouser, Barak (108) 66 - 0
18 Lukehart, Taven (106) 37 - 0