Standing - Precision

Rank Participant Region Standing
1 Cooper, Emma (101) 92 - 4
2 Couri, Joseph (103) Kankakee, IL 91 - 1
3 Brzezcki, Izak (102) Kankakee, IL 90 - 2
4 Park, Makenzie (102) 88 - 3
4 Snyder, Jake (103) 88 - 3
6 Shepard, Grace (101) Kankakee, IL 88 - 2
7 Pena, Payton S (104) Allendale, MI 83 - 0
8 Hannah, Madison (104) 82 - 0
9 Couri, Marygrace (106) Kankakee, IL 81 - 1
10 Edwards, Mia (113) 79 - 1
11 Cooper, Hayes (105) 73 - 3
12 Elias, Matthew (114) 73 - 1
13 Engle, Aiden (111) 70 - 0
14 Strouse, Derek (109) 52 - 0
15 Snyder, Brady (107) 45 - 1
16 Clouser, Barak (108) 34 - 0
17 Lukehart, Taven (106) 23 - 0