Individual - Precision

Rank Participant Region Prone Standing Kneeling Individual
1 Stout, Matthew (102) Grafton, VA 99 - 6 98 - 7 100 - 8 297 - 21
2 Evans, Brandon (103) Grafton, VA 98 - 8 99 - 8 98 - 5 295 - 21
3 Tortorelli, Maria (101) APO, AE 100 - 8 95 - 3 98 - 6 293 - 17
4 Smith, Nole' (106) APO, AE 99 - 7 98 - 6 95 - 5 292 - 18
5 Swett, Kate (102) APO, AE 97 - 4 94 - 5 95 - 4 286 - 13
6 Ybarra, Leila (103) APO, AE 97 - 6 92 - 2 95 - 4 284 - 12
7 Holloman, Paige (107) APO, AE 98 - 7 87 - 0 98 - 6 283 - 13
8 Dahle, Emily (108) APO, AE 95 - 4 87 - 3 95 - 5 277 - 12
9 Legens, Michael (104) APO, AE 97 - 7 88 - 2 91 - 2 276 - 11
10 Greenberg, Naruecha (101) APO, AE 98 - 7 83 - 0 94 - 3 275 - 10
11 Alvarez, Adelena (102) APO, AE 94 - 4 88 - 3 93 - 3 275 - 10
12 Angeles, Regina (105) APO, AE 94 - 4 89 - 1 87 - 1 270 - 6
13 Bridges, Ulric (104) APO, AE 92 - 3 76 - 1 96 - 4 264 - 8
14 Carr, Tarrence (106) APO, AE 87 - 0 77 - 1 92 - 2 256 - 3
15 Demeo, Robert (110) APO, AE 88 - 1 80 - 1 82 - 2 250 - 4
16 Gravely, Ricky (109) APO, AE 85 - 0 81 - 1 82 - 0 248 - 1
17 Jordan, Abigayle (105) APO, AE 78 - 0 76 - 2 80 - 0 234 - 2
18 Michalak, Paige R (103) Wyoming, MI 79 - 0 79 - 0 76 - 0 234 - 0
19 Willett, Rylee (117) APO, AE 96 - 5 94 - 2 0 - 0 190 - 7
20 Hellerstedt, Caroline (112) APO, AE 92 - 2 97 - 5 0 - 0 189 - 7
21 Chittenden, Carver A (101) Wyoming, MI 79 - 1 53 - 0 55 - 0 187 - 1
22 Beldad, Eljee (108) APO, AE 93 - 0 87 - 1 0 - 0 180 - 1
23 Santos, Jamela (113) APO, AE 95 - 3 84 - 1 0 - 0 179 - 4
24 Miller, Shailayah (110) APO, AE 88 - 2 81 - 0 0 - 0 169 - 2
25 Mantilla, Leana (111) APO, AE 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
25 Warren, Lillian L (109) Wyoming, MI 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
25 Michalak, Paige R (102) Wyoming, MI 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
25 Crosiar, Makenna (103) APO, AE 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
25 Beard, Adrianna G (106) Wyoming, MI 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
25 Michalak, Braden E (107) Wyoming, MI 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
25 Valladares, Christina I (108) Wyoming, MI 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0