Prone - All

Rank Participant Region Prone
4 Alvarez, Adelena (101) APO, AE 98 - 7
15 Belmoro, Sakura (395294) APO, AE 93 - 2
15 Bender, Cassandra (430404) APO, AE 93 - 2
2 Bobbitt, Laysha (397000) APO, AE 99 - 8
9 Bridges, Ulric (102) APO, AE 96 - 6
20 Carr, Tarrence (103) APO, AE 91 - 1
24 Casper, Reilynn (430405) APO, AE 89 - 2
31 Cirillo, Philip (430406) APO, AE 85 - 0
28 Corpuz, Hailynn (115) APO, AE 87 - 2
12 Dahle, Emily (104) APO, AE 94 - 4
17 Daniels, Lillian (395291) APO, AE 92 - 2
39 Davis, Tre (430407) APO, AE 81 - 0
13 Demeo, Robert (106) APO, AE 94 - 2
23 Duplessie, Chance (427160) APO, AE 89 - 3
3 Duplessie, Kenton (376337) APO, AE 99 - 6
42 Espersen, Ben (431683) APO, AE 71 - 0
35 Ford, Andre (427162) APO, AE 83 - 1
37 Gravely, Ricky (105) APO, AE 81 - 3
13 Hadley, Kailee (400543) APO, AE 94 - 2
29 Harkison, Grace (400641) APO, AE 86 - 1
20 Hill, Caroline (430408) APO, AE 91 - 1
18 Horner, Brianne (400642) APO, AE 92 - 1
40 Langbein, Ava (114) APO, AE 80 - 1
36 Larson, Fox (428029) APO, AE 82 - 3
43 Larson, Minka (427419) APO, AE 59 - 0
44 Lopez-Nieves, Dariadna (430409) APO, AE 0 - 0
8 Lorman, Haley (395292) APO, AE 97 - 4
22 Mantilla, Leana (107) APO, AE 91 - 0
6 Maxwell, Meredith (397005) APO, AE 97 - 6
34 Mendoza, Sydney (427163) APO, AE 83 - 3
10 Patterson, Savanna (376020) APO, AE 96 - 5
27 Perez, Elaina (108) APO, AE 88 - 1
19 Pirner, Emma (376021) APO, AE 91 - 4
1 Pohlman, Alexander (382123) APO, AE 100 - 9
41 Richard, Derek (427167) APO, AE 75 - 0
26 Rivera-Mojica, Ryan (427164) APO, AE 89 - 1
4 Robertson, Collin (353952) APO, AE 98 - 7
7 Russell, Kalea (395293) APO, AE 97 - 5
11 Salo, Rheanna (116) APO, AE 94 - 5
29 samaniego, Isabelle (430410) APO, AE 86 - 1
32 Schuettpelz, Owen (428034) APO, AE 84 - 0
32 Serna, Ethan (427165) APO, AE 84 - 0
24 Slider, Evan (397004) APO, AE 89 - 2
38 Talbot, Johnathan (112) APO, AE 81 - 2
44 Telesco, Richard (428103) APO, AE 0 - 0