Standing - All

Rank Participant Region Standing
1 Alvarez, Adelena (101) APO, AE 95 - 5
21 Belmoro, Sakura (395294) APO, AE 81 - 1
21 Bender, Cassandra (430404) APO, AE 81 - 1
7 Bobbitt, Laysha (397000) APO, AE 90 - 2
6 Bridges, Ulric (102) APO, AE 90 - 3
18 Carr, Tarrence (103) APO, AE 83 - 1
12 Casper, Reilynn (430405) APO, AE 87 - 1
37 Cirillo, Philip (430406) APO, AE 60 - 0
18 Corpuz, Hailynn (115) APO, AE 83 - 1
5 Dahle, Emily (104) APO, AE 91 - 2
3 Daniels, Lillian (395291) APO, AE 93 - 5
24 Davis, Tre (430407) APO, AE 80 - 1
21 Demeo, Robert (106) APO, AE 81 - 1
38 Duplessie, Chance (427160) APO, AE 58 - 0
25 Duplessie, Kenton (376337) APO, AE 80 - 0
33 Espersen, Ben (431683) APO, AE 74 - 1
38 Ford, Andre (427162) APO, AE 58 - 0
27 Gravely, Ricky (105) APO, AE 78 - 1
9 Hadley, Kailee (400543) APO, AE 89 - 4
10 Harkison, Grace (400641) APO, AE 89 - 3
27 Hill, Caroline (430408) APO, AE 78 - 1
16 Horner, Brianne (400642) APO, AE 84 - 1
18 Langbein, Ava (114) APO, AE 83 - 1
35 Larson, Fox (428029) APO, AE 65 - 0
43 Larson, Minka (427419) APO, AE 25 - 0
44 Lopez-Nieves, Dariadna (430409) APO, AE 0 - 0
14 Lorman, Haley (395292) APO, AE 86 - 3
34 Mantilla, Leana (107) APO, AE 72 - 0
16 Maxwell, Meredith (397005) APO, AE 84 - 1
26 Mendoza, Sydney (427163) APO, AE 79 - 0
15 Patterson, Savanna (376020) APO, AE 86 - 1
31 Perez, Elaina (108) APO, AE 75 - 0
11 Pirner, Emma (376021) APO, AE 89 - 2
2 Pohlman, Alexander (382123) APO, AE 94 - 4
41 Richard, Derek (427167) APO, AE 52 - 0
40 Rivera-Mojica, Ryan (427164) APO, AE 53 - 0
4 Robertson, Collin (353952) APO, AE 92 - 1
8 Russell, Kalea (395293) APO, AE 90 - 1
12 Salo, Rheanna (116) APO, AE 87 - 1
30 samaniego, Isabelle (430410) APO, AE 77 - 1
36 Schuettpelz, Owen (428034) APO, AE 61 - 0
42 Serna, Ethan (427165) APO, AE 46 - 0
29 Slider, Evan (397004) APO, AE 78 - 0
31 Talbot, Johnathan (112) APO, AE 75 - 0
44 Telesco, Richard (428103) APO, AE 0 - 0