Prone - Precision

Rank Participant Region Prone
4 Alvarez, Adelena (101) APO, AE 98 - 7
15 Belmoro, Sakura (395294) APO, AE 93 - 2
15 Bender, Cassandra (430404) APO, AE 93 - 2
2 Bobbitt, Laysha (397000) APO, AE 99 - 8
9 Bridges, Ulric (102) APO, AE 96 - 6
20 Carr, Tarrence (103) APO, AE 91 - 1
23 Casper, Reilynn (430405) APO, AE 89 - 2
29 Cirillo, Philip (430406) APO, AE 85 - 0
26 Corpuz, Hailynn (115) APO, AE 87 - 2
12 Dahle, Emily (104) APO, AE 94 - 4
17 Daniels, Lillian (395291) APO, AE 92 - 2
32 Davis, Tre (430407) APO, AE 81 - 0
13 Demeo, Robert (106) APO, AE 94 - 2
3 Duplessie, Kenton (376337) APO, AE 99 - 6
34 Espersen, Ben (431683) APO, AE 71 - 0
30 Gravely, Ricky (105) APO, AE 81 - 3
13 Hadley, Kailee (400543) APO, AE 94 - 2
27 Harkison, Grace (400641) APO, AE 86 - 1
20 Hill, Caroline (430408) APO, AE 91 - 1
18 Horner, Brianne (400642) APO, AE 92 - 1
33 Langbein, Ava (114) APO, AE 80 - 1
35 Lopez-Nieves, Dariadna (430409) APO, AE 0 - 0
8 Lorman, Haley (395292) APO, AE 97 - 4
22 Mantilla, Leana (107) APO, AE 91 - 0
6 Maxwell, Meredith (397005) APO, AE 97 - 6
35 paniagua, Philip (352291) APO, AE 0 - 0
10 Patterson, Savanna (376020) APO, AE 96 - 5
25 Perez, Elaina (108) APO, AE 88 - 1
19 Pirner, Emma (376021) APO, AE 91 - 4
1 Pohlman, Alexander (382123) APO, AE 100 - 9
4 Robertson, Collin (353952) APO, AE 98 - 7
7 Russell, Kalea (395293) APO, AE 97 - 5
11 Salo, Rheanna (116) APO, AE 94 - 5
27 samaniego, Isabelle (430410) APO, AE 86 - 1
23 Slider, Evan (397004) APO, AE 89 - 2
31 Talbot, Johnathan (112) APO, AE 81 - 2