Individual - Sporter

Rank Participant Region Prone Standing Kneeling Individual
1 Rowe, Truman (122) APO, AE 96 - 4 49 - 0 85 - 2 230 - 6
2 Hairston, Natalia (113) APO, AE 75 - 0 60 - 0 64 - 0 199 - 0
3 Jackson, Jordon (116) APO, AE 79 - 0 59 - 0 61 - 0 199 - 0
4 Horton, Rachel (120) APO, AE 76 - 0 42 - 0 69 - 0 187 - 0
5 Pantoja, Gabby (119) APO, AE 63 - 0 34 - 0 47 - 0 144 - 0
6 Wilson, Benjamin (117) APO, AE 75 - 0 23 - 0 33 - 0 131 - 0

Individual - Precision

Rank Participant Region Prone Standing Kneeling Individual
1 San Pedro, Hannah (377318) APO, AE 98 - 7 91 - 1 96 - 6 285 - 14
2 Dizor, Mary (381219) APO, AE 98 - 6 94 - 2 93 - 3 285 - 11
3 Brech, Madison (333080) APO, AE 94 - 3 95 - 3 92 - 4 281 - 10
4 Stackpole, Eamon (334377) APO, AE 99 - 4 90 - 3 91 - 3 280 - 10
5 Malcolm, Aiden (361720) APO, AE 95 - 4 91 - 1 93 - 4 279 - 9
6 Benavides, Marina (361719) APO, AE 99 - 8 87 - 2 92 - 2 278 - 12
7 Dougherty, Vivian (332263) APO, AE 96 - 5 88 - 2 92 - 2 276 - 9
8 Horton, Nyssa (355210) APO, AE 96 - 5 90 - 2 89 - 2 275 - 9

Team - Sporter

Rank Participant Region Prone Standing Kneeling Team
1 Alconbury AFJROTC - Sporter APO, AE 305 - 0 195 - 0 241 - 0 729 - 0

Team - Precision

Rank Participant Region Prone Standing Kneeling Team
1 Kaiserslautern AFJROTC - Precision APO, AE 390 - 25 357 - 6 374 - 17 1118 - 44
2 Wiesbaden HS APO, AE 387 - 18 363 - 9 362 - 9 1109 - 38
3 Wiesbaden HS JV APO, AE 377 - 13 335 - 5 365 - 10 1073 - 29
4 BMHS Varsity APO, AE 365 - 12 343 - 6 361 - 14 1069 - 32
5 Alconbury AFJROTC - Varsity APO, AE 363 - 11 337 - 5 343 - 3 1043 - 19
6 Aloconbury AFJROTC - Jr. Varsity APO, AE 370 - 13 274 - 2 331 - 8 963 - 23
7 Shape HS AFJROTC - Precision APO, AE 234 - 7 187 - 0 240 - 1 661 - 8
8 BMHS JV APO, AE 252 - 4 158 - 0 212 - 0 622 - 4

Full Result Center Website