2021-2022 IPRL Match #5

Kneeling - Sporter

Rank Participant Region Kneeling
1 Huson, Jillian (389480) Fenton, MO 0 - 0
1 Fitzsimmons, Elliot (388696) Fenton, MO 0 - 0
1 Prestien, Charles (343272) Fenton, MO 0 - 0
1 Thomas, Derek (389313) Fenton, MO 0 - 0
1 Myers, Emily (390110) Fenton, MO 0 - 0
1 Little, Nathan (391042) Fenton, MO 0 - 0