Kneeling - Precision - Illinois

Rank Participant Region Kneeling
1 Brzezcki, Izak (102) Kankakee, IL 95 - 4
2 Couri, Marygrace (106) Kankakee, IL 94 - 4
3 Shepard, Grace (101) Kankakee, IL 89 - 2
4 Couri, Joseph (103) Kankakee, IL 87 - 2

Orion for Clubs M160 bundle