Kneeling - All

Rank Participant Region KN 1 KN 2 Kneeling
1 Straith, Alexander Kent (114) Wyoming, MI 91 - 0 95 - 2 186 - 2
2 Lentine, Joseph Edward (105) Wyoming, MI 93 - 0 89 - 2 182 - 2
3 Zwart, Cameron Cody (110) Wyoming, MI 85 - 1 95 - 4 180 - 5
4 Schmeltzer, Timothy A (102) Wyoming, MI 92 - 3 88 - 0 180 - 3
5 Potts, Ethan Alexander (111) Wyoming, MI 89 - 2 88 - 1 177 - 3
6 Yap, Christian L (109) Wyoming, MI 88 - 1 88 - 2 176 - 3
7 Cantillon, David (118) Wyoming, MI 86 - 0 85 - 1 171 - 1
8 Perrin, Natalie (116) Wyoming, MI 83 - 3 82 - 0 165 - 3
9 Ryan, Alexander David (113) Wyoming, MI 80 - 0 84 - 1 164 - 1
10 Weesies, Jacob Tanner (120) Wyoming, MI 79 - 0 83 - 2 162 - 2
11 McMahon, Evan (107) Wyoming, MI 84 - 0 76 - 1 160 - 1
12 Fox, Collin (108) Wyoming, MI 74 - 1 79 - 1 153 - 2
13 Kiel, Conner S (103) Wyoming, MI 72 - 0 80 - 1 152 - 1
14 Schrader, Nelson C (112) Wyoming, MI 69 - 0 58 - 0 127 - 0
15 Cotton, Kenyon Lain (117) Wyoming, MI 54 - 0 58 - 0 112 - 0

Orion for Clubs M160 bundle