Standing - Precision

Rank Participant Region Standing
1 Evans, Brandon (103) Grafton, VA 99 - 8
2 Stout, Matthew (102) Grafton, VA 98 - 7
3 Smith, Nole' (106) APO, AE 98 - 6
4 Hellerstedt, Caroline (112) APO, AE 97 - 5
5 Tortorelli, Maria (101) APO, AE 95 - 3
6 Swett, Kate (102) APO, AE 94 - 5
7 Willett, Rylee (117) APO, AE 94 - 2
8 Ybarra, Leila (103) APO, AE 92 - 2
9 Angeles, Regina (105) APO, AE 89 - 1
10 Alvarez, Adelena (102) APO, AE 88 - 3
11 Legens, Michael (104) APO, AE 88 - 2
12 Dahle, Emily (108) APO, AE 87 - 3
13 Beldad, Eljee (108) APO, AE 87 - 1
14 Holloman, Paige (107) APO, AE 87 - 0
15 Santos, Jamela (113) APO, AE 84 - 1
16 Greenberg, Naruecha (101) APO, AE 83 - 0
17 Gravely, Ricky (109) APO, AE 81 - 1
18 Miller, Shailayah (110) APO, AE 81 - 0
19 Demeo, Robert (110) APO, AE 80 - 1
20 Michalak, Paige R (103) Wyoming, MI 79 - 0
21 Carr, Tarrence (106) APO, AE 77 - 1
22 Jordan, Abigayle (105) APO, AE 76 - 2
23 Bridges, Ulric (104) APO, AE 76 - 1
24 Chittenden, Carver A (101) Wyoming, MI 53 - 0
25 Michalak, Braden E (107) Wyoming, MI 0 - 0
25 Beard, Adrianna G (106) Wyoming, MI 0 - 0
25 Mantilla, Leana (111) APO, AE 0 - 0
25 Michalak, Paige R (102) Wyoming, MI 0 - 0
25 Crosiar, Makenna (103) APO, AE 0 - 0
25 Valladares, Christina I (108) Wyoming, MI 0 - 0
25 Warren, Lillian L (109) Wyoming, MI 0 - 0