Prone - Precision

Rank Participant Region Prone
1 Tortorelli, Maria (326126) APO, DEU 104.4
2 Ybarra, Leila (355211) APO, DEU 104.4
3 Agosto, Astrid (355212) APO, DEU 103.0
4 Swett, Kate (352401) APO, DEU 102.6
5 Smith, Nole' (375091) APO, DEU 101.6
6 Warren, Lillian L (115) Wyoming, MI 101.2
7 Valladares, Christina I (113) Wyoming, MI 98.5
8 Jackson, Courtney (000003) APO, DEU 90.8